Cambiar vistas de táboa

To hide column and line headers in a table:

To hide grid lines:

Precisamos da súa axuda!