Shortcut Keys (LibreOffice Calc Accessibility)

Refer also to the lists of shortcut keys for LibreOffice Calc and LibreOffice in general.

Icona Nota

Algunha tecla de atallo podería estar atribuída ao sistema e non estar dispoñíbel para LibreOffice. Tente atribuír teclas diferentes para LibreOffice, en Ferramentas - Personalizar - Teclas, ou no seu sistema.


Cell Selection Mode

Icona

In a text box that has a button to minimize the dialog, press F2 to enter the cell selection mode. Select any number of cells, then press F2 again to show the dialog.

In the cell selection mode, you can use the common navigation keys to select cells.

Controlling the Outline

You can use the keyboard in Outline:

Selecting a Drawing Object or a Graphic

  1. Choose View - Toolbars - Drawing to open the Drawing toolbar.

  2. Press F6 until the Drawing toolbar is selected.

  3. If the selection tool is active, press +Enter. This selects the first drawing object or graphic in the sheet.

  4. With +F6 you set the focus to the document.

    Now you can use Tab to select the next drawing object or graphic and Shift+Tab to select the previous one.

Precisamos da súa axuda!