Formatar follas de cálculo

Formatting Text in a Spreadsheet

  1. Select the text you want to format.

  2. Choose the desired text attributes from the Formatting Bar. You can also choose Format - Cells. The Format Cells dialog will appear in which you can choose various text attributes on the Font tab page.

Formatting Numbers in a Spreadsheet

  1. Select the cells containing the numbers you want to format.

  2. Para formatar números no formato monetario predeterminado ou como porcentaxes, empregue as iconas da barra Formato. Para outros formatos, escolla Formatar - Celas. Pode escoller entre os formatos predefinidos ou definir o seu propio na lapela Números.

Formatting Borders and Backgrounds for Cells and Pages

  1. Pode asignar un formato a calquera grupo de celas seleccionando primeiro as celas (para seleccións múltiplas, manteña premida a tecla mentres prema) e activando a caixa de diálogo Formatar celas en Formato - Celas. Nesta caixa de diálogo pódense seleccionar atributos como, por exemplo, sombras e fondo.

  2. To apply formatting attributes to an entire sheet, choose Format - Page Style. You can define headers and footers, for example, to appear on each printed page.

Icona Nota

An image that you have loaded with Format - Page Style - Background is only visible in print or in the print preview. To display a background image on screen as well, insert the graphic image by choosing Insert - Image - From File and arrange the image behind the cells by choosing Format - Arrange - To Background. Use the Navigator to select the background image.


Precisamos da súa axuda!