Cambiar a áncora dunha imaxe

As imaxes insírense nunha folla de cálculo do Calc ancoradas ás celas por omisión e non mudan de tamaño ao mover as celas.

As imaxes pódense ancorar de tres formas diferentes:

To Change the anchor of an image

Select the image and choose Format - Anchor, or, on the context menu of the image choose Anchor

tip

The original size of the image and cell is preserved while pasting the entire row or entire column for both To Cell and To Cell (resize with cell) options.


Precisamos da súa axuda!