Referencing URLs

Por exemplo, se atopa unha páxina en Internet que conteña información de bolsa en celas de folla de cálculo, pode cargar esta páxina no Calc do LibreOffice empregando o procedemento seguinte:

  1. Nun documento do Calc do LibreOffice, coloque o cursor na cela na que desexe inserir os datos externos.

  2. Choose Sheet - External Links. The External Data dialog appears.

  3. Introduza o URL do documento ou páxina web na caixa de diálogo. O URL debe ter o formato: http:///www.o-meu-banco.gal/táboa.html. O URL dos ficheiros locais ou da rede local está na ruta que ve a caixa de diálogo Ficheiro - Abrir.

    O LibreOffice carga a páxina web ou ficheiro «no fondo», ou sexa, sen mostrar o proceso. Na extensa lista da caixa de diálogo Datos externos pódese ver o nome de todas as follas ou intervalos con nome que se poden escoller.

  4. Select one or more sheets or named ranges. You can also activate the automatic update function every "n" seconds and click OK.

    The contents will be inserted as a link in the LibreOffice Calc document.

  5. Save your spreadsheet. When you open it again later, LibreOffice Calc will update the linked cells following an inquiry.

  6. Under - LibreOffice Calc - General you can choose to have the update, when opened, automatically carried out either always, upon request or never. The update can be started manually in the dialog under Edit - Links.

Precisamos da súa axuda!