Recoñecer nomes como referencia

Pódense empregar celas con texto para se referir ás filas ou columnas que conteñen as celas.

Folla de cálculo de exemplo

Na folla de cálculo de exemplo pódese empregar a cadea «Columna Un» nunha fórmula para se referir ao intervalo de celas B3 a B5 ou «Columna dous» para o intervalo de celas C2 a C5. Tamén se pode empregar «Fila Un» para o intervalo de celas B3 a D3 ou «Fila dous» para o intervalo de celas B4 a D4. O resultado dunha fórmula que empregue un nome de cela, por exemplo SUMA('Columna un'), é 600.

Atopar etiquetas automaticamente é un recurso herdado e está desactivado por omisión, pois pode producir un comportamento non determinístico dependendo do contido real do documento. Para activar esta función, escolla - Calc do LibreOffice - Calcular e marque a opción Atopar automaticamente etiquetas das columnas e das filas.

No canto diso, sempre é posíbel empregar etiquetas definidas e o comportamento é semellante mais de maneira definida.

Icona Suxestión

Se vostede introduce un nome de etiqueta na fórmula, arrodee o nome de aspas simples ('). Se un nome ten unha aspa simple, haino de duplicar, por rexemplo, 'O'Cuberto'.


Define Label Range

Opens a dialog in which you can define a label range.

Precisamos da súa axuda!