Teclas de atallo para follas de cálculo

Icona Nota

Algunha tecla de atallo podería estar atribuída ao sistema e non estar dispoñíbel para LibreOffice. Tente atribuír teclas diferentes para LibreOffice, en Ferramentas - Personalizar - Teclas, ou no seu sistema.


Para encher un intervalo de celas seleccionado coa fórmula introducida na Liña de entrada, prema en +Intro. Manteña premido +Intro+Maiús, se quere aplicar o formato da cela de entrada ao intervalo de cela completo.

Para crear unha matriz na que todas as celas conteñan a mesma información que a que se introduza na liña de entrada, prema Maiúsculas++Intro. Non é posíbel editar os compoñentes da matriz.

Para seleccionar varias celas en diferentes zonas dunha folla, manteña premida a tecla e arrastre en cada unha das zonas.

Para seleccionar varias follas dunha folla de cálculo, manteña premida a tecla , e despois prema nas lapelas co nome que están situadas no bordo inferior da zona de traballo. Para seleccionar só unha folla dunha selección, manteña premida a tecla Maiús e despois prema na lapela co nome da folla.

Para inserir unha quebra de liña manual nunha cela, prema na cela e a seguir prema +Intro.

Para eliminar o contido das celas seleccionadas, prema Borrar para tras. Isto abre o cadro de diálogo Eliminar contido, onde pode escoller os contidos da cela que quere eliminar. Para eliminar o contido das celas seleccionadas sen o cadro de diálogo prema a tecla Suprimir.

Navegar por follas de cálculo

Teclas de atallo

Efecto

+ Re Páx

Move o cursor á primeira cela da folla (A1).

+ Re Páx

Move o cursor até a última cela da folla que conteña datos.

Inicio

Move o cursor até a primeira cela da fila actual.

Fin

Move o cursor até a última cela da fila actual.

Maiúsculas+Inicio

Selecciona as celas desde a cela actual até a primeira cela da fila actual.

Maiúsculas+Fin

Selecciona as celas desde a cela actual até a derradeira cela da fila actual.

Maiúsculas+Re Páx

Selecciona as celas desde a cela actual unha páxina para arriba na columna actual ou estende a selección existente unha páxina para arriba.

Maiúsculas+Av Páx

Selecciona as celas desde a cela actual unha páxina para abaixo na columna actual ou estende a selección existente unha páxina para abaixo.

Maiús+Espazo

Selecciona a fila actual ou estende a selección existente a todas as filas respectivas.

+Espazo

Selecciona a columna actual ou estende a selección existente a todas as columnas respectivas.

+Maiús+Espazo

Selecciona todas as celas da folla.

+ Frecha cara á esquerda

Moves the cursor leftward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the left of the cursor is empty or the cell with cursor is empty, cursor moves leftward in row to the next cell with contents. If the row on the left of the cursor is empty, the cursor moves to then first cell in the row.

+ Frecha cara á dereita

Move a cursor para a dereita ao inicio e final dos bloques de celas con contido. Se a cela á dereita do cursor estiver baleira ou o cursor estiver nunha cela baleira, o cursor móvese para a dereita até a seguinte cela que conteña datos. Se a fila á dereita do cursor estiver baleira, o cursor móvese até a derradeira cela da fila.

+ Frecha cara a arriba

Move a cursor para arriba ao inicio e final dos bloques de celas con contido. Se a cela por encima do cursor estiver baleira ou o cursor estiver nunha cela baleira, o cursor móvese para arriba até a seguinte cela que conteña datos. Se a columna por encima do cursor estiver baleira, o cursor móvese para arriba até a derradeira cela da columna.

+ Frecha cara a abaixo

Move a cursor para abaixo ao inicio e final dos bloques de celas con contido. Se a cela por debaixo do cursor estiver baleira ou o cursor estiver nunha cela baleira, o cursor móvese para abaixo até a seguinte cela que conteña datos. Se a columna por debaixo do cursor estiver baleira, o cursor móvese para abaixo até a derradeira cela da columna.

+ Frecha cara á esquerda

Selecciona todas as celas do intervalo creadas polos movementos do cursor utilizando as combinacións de Ctrl+Teclas de frecha. Se se usou para seleccionar filas e columnas xuntas, selecciónase un intervalo de celas rectangular.

+ Re Páx

Desprázase unha folla cara á esquerda.

Na previsualización de páxina: desprázase á páxina de impresión anterior.

+ Av Páx

Desprázase unha páxina cara á dereita.

Na previsualización de páxina: desprázase á páxina de impresión seguintes

+ Re Páx

Desprázase unha pantalla á esquerda.

+ Re Páx

Desprázase unha pantalla á dereita.

+ Re Páx

Engade a folla anterior á selección actual de follas. Se están seleccionadas todas as follas dunha folla de cálculo, esta combinación de teclas de atallo só seleccionará a folla anterior. Activa a folla anterior en lugar da actual.

+ Av Páx

Engade a seguinte folla á selección actual de follas. Se se seleccionan todas as follas dunha folla de cálculo, esta combinación de teclas de atallo só selecciona a seguinte folla. Activa a folla seguinte en lugar da actual.

+ Re Páx

onde (*) é o signo de multiplicación no teclado numérico

Selecciona o intervalo de datos que contén o cursor. Un intervalo é un intervalo de celas contiguas que conteñen datos e que está rodeado de filas e columnas baleiras.

+/

onde (/) é o sinal de división no teclado numérico

Selecciona o intervalo da fórmula de matriz que contén o cursor.

+ Re Páx

Inserir celas (como no menú Inserir - Celas)

+ Re Páx

Eliminar celas (como no menú Editar - Eliminar celas)

Introduza (nun intervalo seleccionado)

Baixa o cursor unha cela nun intervalo seleccionado. Para indicar a dirección na que se quere que se mova o cursor, escolla - LibreOffice Calc - Xeral.

+ Re Páx

Mostra ou agocha as fórmulas no canto dos valores en todas as celas.


Icona Nota

A tecla ' está situada a carón da tecla «1» na maioría dos teclados en inglés. Se o seu teclado non mostra esta tecla, pode asignar outra: Escolla Ferramentas - Personalizar, prema na lapela Teclado. Seleccione a categoría «Ver» e a función «Amosar fórmula».


Teclas de función usadas en follas de cálculo

Teclas de atallo

Efecto

+ Re Páx

Mostra o comentario anexo á cela actual

F2

Activa/Desactiva o modo edición e coloca o cursor na fin do contido da cela actual. Prema novamente para abandonar o modo edición.

Se o cursor está nunha caixa de entrada, dunha caixa de diálogo que dispón do botón Minimizar, a caixa de diálogo fica oculta e a caixa de entrada continúa visíbel. Prema novamente en F2 para mostrar a caixa de diálogo completa.

+ Re Páx

Abre o asistente de funcións

+ Re Páx

Despraza o cursor ata a Liña de entrada, onde pode introducir unha fórmula para a cela activa.

+ Re Páx

Abre a caixa de diálogo Definir nomes.

Maiús++F4

Mostra ou oculta o explorador da base de datos.

F4

Reordena as referencias relativas ou absolutas (por exemplo, A1, $A$1, $A1, A$1) no campo de entrada.

F5

Mostra ou oculta o navegador.

Maiús+F5

Rastrexa dependentes.

Maiús+F4

Rastrexa precedentes.

+ Re Páx

Moves the cursor from the Input line to the Sheet area box. You can also use Shift++T.

F7

Verifica a ortografía na folla activa.

+ Re Páx

Abre o dicionario de sinónimos se a cela activa contén texto.

F8

Activa e desactiva o modo selección adicional. Con este modo, pode usar as teclas de frecha para estender a selección. Tamén pode premer noutra cela para estender a selección.

+ Re Páx

Realza as celas que conteñan valores.

F9

Recalcula as fórmulas cambiadas na folla actual.

+ Re Páx

Recalcula todas as fórmulas de todas as follas.

+ Re Páx

Actualiza a gráfica seleccionada.

+ Re Páx

Abre a xanela Estilos, onde pode aplicar un estilo de formatado ao contido da cela ou á folla activa.

Maiús+F11

Crea un modelo de documento.

+ Re Páx

Actualiza os modelos.

F12

Agrupa o intervalo de datos seleccionado.

+ Re Páx

Desagrupa o intervalo de datos seleccionado.

+ Frecha cara á esquerda

Aumenta a altura da fila actual (só no modo de compatibilidade herdada do OpenOffice.org).

+ Re Páx

Reduce a altura da fila actual (só no modo de compatibilidade herdada do OpenOffice.org).

+ Frecha cara á esquerda

Aumenta a largura da columna activa.

+ Frecha cara á esquerda

Reduce a largura da columna activa.

+ Frecha cara á esquerda

Optimiza a largura da columna ou a altura da fila, baseándose na cela activa.


Formatar celas con teclas de atallo

Os seguintes formatos de cela poden aplicarse co teclado:

Teclas de atallo

Efecto

+ Re Páx

Abrir a caixa de diálogo Formatar as celas

+ Frecha cara a abaixo

Dous decimais, separador de millares

+ Frecha cara a abaixo

Formato exponencial estándar

+ Frecha cara a abaixo

Formato de data estándar

+ Frecha cara a abaixo

Formato monetario estándar

+ Frecha cara a abaixo

Formato de porcentaxe estándar (dous decimais)

+ Frecha cara a abaixo

Formato estándar


Usar o piloto de datos

Teclas

Efecto

Tabulación

Modifica o foco movéndose cara a adiante polas áreas e os botóns da caixa de diálogo.

Maiús + Tab

Modifica o foco movéndose cara a atrás polas áreas e botóns da caixa de diálogo.

frecha cara a arriba

Despraza o foco un elemento cara a arriba na área activa da caixa de diálogo.

frecha cara a abaixo

Despraza o foco un elemento cara a abaixo na área activa da caixa de diálogo.

frecha cara á esquerda

Despraza o foco un elemento cara á esquerda na área activa da caixa de diálogo.

frecha cara á dereita

Despraza o foco un elemento cara á dereita na área activa da caixa de diálogo.

Inicio

Selecciona o primeiro elemento na área de caixa de diálogo activa.

Fin

Selecciona o último elemento na área de caixa de diálogo actual.

+ Frecha cara á dereita

Copia ou despraza o campo activo á área "Fila".

+ Frecha cara á dereita

Copia ou despraza o campo activo á área "Columna".

+ Frecha cara a abaixo

Copia ou despraza o campo actual á área "Datos".

+ Frecha cara a arriba

Despraza o campo activo un lugar cara a arriba.

+ Frecha cara a abaixo

Despraza o campo activo un lugar cara a abaixo.

+ Frecha cara á esquerda

Despraza o campo activo un lugar cara á esquerda.

+ Frecha cara á dereita

Despraza o campo activo un lugar cara á dereita.

+ Re Páx

Despraza o campo activo ata o primeiro lugar.

+ Re Páx

Despraza o campo activo ata o último lugar.

+ Re Páx

Mostra as opcións correspondentes ao campo activo.

Eliminar

Elimina o campo activo da área.


Precisamos da súa axuda!