Teclas de atallo para follas de cálculo

Icona Nota

Algunha tecla de atallo podería estar atribuída ao sistema e non estar dispoñíbel para LibreOffice. Tente atribuír teclas diferentes para LibreOffice, en Ferramentas - Personalizar - Teclas, ou no seu sistema.


Para encher un intervalo de celas seleccionado coa fórmula introducida na liña de entrada, prema +Enter.

Para crear unha matriz na que todas as celas conteñan a mesma información que a que se introduza na liña de entrada, prema Maiúsculas++Intro. Non é posíbel editar os compoñentes da matriz.

Para seleccionar varias celas en diferentes zonas dunha folla, manteña premida a tecla e arrastre en cada unha das zonas.

Para seleccionar varias follas dunha folla de cálculo, manteña premida a tecla , e despois prema nas lapelas co nome que están situadas no bordo inferior da zona de traballo. Para seleccionar só unha folla dunha selección, manteña premida a tecla Maiús e despois prema na lapela co nome da folla.

Para inserir unha quebra de liña manual nunha cela, prema na cela e a seguir prema +Intro.

Para eliminar o contido das celas seleccionadas, prema Borrar para tras. Isto abre o cadro de diálogo Eliminar contido, onde pode escoller os contidos da cela que quere eliminar. Para eliminar o contido das celas seleccionadas sen o cadro de diálogo prema a tecla Suprimir.

Navegar por follas de cálculo

Teclas de atallo

Efecto

+ Re Páx

Move o cursor á primeira cela da folla (A1).

+ Re Páx

Move o cursor até a última cela da folla que conteña datos.

Inicio

Move o cursor até a primeira cela da fila actual.

Fin

Move o cursor para a derradeira columna que conteña datos en calquera fila.

Maiúsculas+Inicio

Selecciona as celas desde a cela actual até a primeira cela da fila actual.

Maiúsculas+Fin

Selecciona todas as celas desde a cela actual até a derradeira columna que conteña valores en calquera fila.

Maiúsculas+Re Páx

Selecciona as celas desde a cela actual unha páxina para arriba na columna actual ou estende a selección existente unha páxina para arriba.

Maiúsculas+Av Páx

Selecciona as celas desde a cela actual unha páxina para abaixo na columna actual ou estende a selección existente unha páxina para abaixo.

Maiús+Espazo

Selecciona a fila actual ou estende a selección existente a todas as filas respectivas.

+Espazo

Selecciona a columna actual ou estende a selección existente a todas as columnas respectivas.

+Maiús+Espazo

Selecciona todas as celas da folla.

+ Frecha cara á esquerda

Move o cursor para a esquerda até o inicio e o fin dos bloques de celas con datos. Se a cela á esquerda do cursor estiver baleira ou se a cela co cursor estiver baleira, o cursor móvese para a esquerda na fila actual até atinxir a seguinte cela con contido. Se todas as celas da mesma fila á esquerda do cursor estiveren baleiras, o cursor móvese para a primeira cela da fila.

+ Frecha cara á dereita

Move o cursor para a dereita até o inicio e o fin dos bloques de celas con datos. Se a cela á dereita do cursor estiver baleira ou se a cela co cursor estiver baleira, o cursor móvese para a dereita na fila actual até atinxir a seguinte cela con contido. Se todas as celas da mesma fila á dereita do cursor estiveren baleiras, o cursor móvese para a derradeira cela da fila.

+ Frecha cara a arriba

Move o cursor para arriba até o inicio e o fin dos bloques de celas con datos. Se a cela por riba do cursor estiver baleira ou se a cela co cursor estiver baleira, o cursor móvese para arriba na columna actual até atinxir a seguinte cela con contido. Se todas as celas da mesma columna por riba do cursor estiveren baleiras, o cursor móvese para a primeira cela da columna.

+ Frecha cara a abaixo

Move o cursor para abaixo até o inicio e o fin dos bloques de celas con datos. Se a cela por abaixo do cursor estiver baleira ou se a cela co cursor estiver baleira, o cursor móvese para abaixo na columna actual até atinxir a seguinte cela con contido. Se todas as celas da mesma columna por abaixo do cursor estiveren baleiras, o cursor móvese para a derradeira cela da columna.

+ Frecha cara á esquerda

Selecciona todas as celas do intervalo creado cos movementos do cursor empregando as combinacións de teclas +Frechas. Ao empregalo para seleccionar filas e columnas xuntas, selecciónase un intervalo de celas rectangular. Se o cursor está nunha cela baleira, a selección esténdese desde a cela actual até a primeira cela cun valor na dirección da frecha premida.

+ Re Páx

Desprázase unha folla cara á esquerda.

Na previsualización de páxina: desprázase á páxina de impresión anterior.

+ Av Páx

Desprázase unha páxina cara á dereita.

Na previsualización de páxina: desprázase á páxina de impresión seguintes

+ Re Páx

Desprázase unha pantalla á esquerda.

+ Re Páx

Desprázase unha pantalla á dereita.

+ Re Páx

Engade a folla anterior á selección actual de follas. Se están seleccionadas todas as follas dunha folla de cálculo, esta combinación de teclas de atallo só seleccionará a folla anterior. Activa a folla anterior en lugar da actual.

+ Av Páx

Engade a seguinte folla á selección actual de follas. Se se seleccionan todas as follas dunha folla de cálculo, esta combinación de teclas de atallo só selecciona a seguinte folla. Activa a folla seguinte en lugar da actual.

+ Re Páx

onde (*) é o signo de multiplicación no teclado numérico

Selecciona o intervalo de datos que contén o cursor. Un intervalo é un intervalo de celas contiguas que conteñen datos e que está rodeado de filas e columnas baleiras.

+/

onde (/) é o sinal de división no teclado numérico

Selecciona o intervalo da fórmula de matriz que contén o cursor.

+ Re Páx

Inserir celas (como no menú Inserir - Celas)

+ Re Páx

Eliminar celas (como no menú Editar - Eliminar celas)

Introduza (nun intervalo seleccionado)

Baixa o cursor unha cela no intervalo seleccionado. Para indicar a dirección na que se move o cursor escolla - Calc do LibreOffice - Xeral e cambie a opción Prmer Intro para mover selección.

Introduza (unha vez copiado o contido da cela)

Se o contido da cela se acaba de copiar ao portapapeis e non se fixeron máis cambios no ficheiro actual, premer Intro pega o contido do portapapeis na posición actual do cursor.

Maiúculas+Intro

Se o portapapeis contén contido de cela e non se fixo ningunha edición no ficheiro, Maiúsculas+Intro ten o mesmo comportamento que Intro e pega o contido do portapapeis na posición actual do cursor.

Se non hai celas seleccionadas, Maiús+Intro move o cursor nadirección oposta definida na opción Premer Intro para mover selección, que se atopa en - Calc do LibreOffice - Xeral.

Ao seleccionar un intervalo de celas, Maiús+Intromove o cursor dentro da selección actual na dirección oposta definida na opción Premer Intro para mover selección.

+ Re Páx

Mostra ou agocha as fórmulas no canto dos valores en todas as celas.


note

A tecla ' está situada a carón da tecla «1» na maioría dos teclados en inglés. Se o seu teclado non mostra esta tecla, pode asignar outra: Escolla Ferramentas - Personalizar, prema na lapela Teclado. Seleccione a categoría «Ver» e a función «Amosar fórmula».


Copiar e renomear follas

Pódense premer as lapelas das follas empregadas para navegar entre follas en combinación con teclas do teclado para realizar as operacións seguintes:

Teclas de atallo

Efecto

+ Arrastrar a lapela da folla

Crea unha copia da folla cuxa lapela se premeu. A folla copiada colócase na posición na que se solte o botón do rato.

+ Premer lapela da folla

Permite a edición do nome da folla. Edite o nome da folla e prema Intro ao rematar.


Teclas de función usadas en follas de cálculo

Teclas de atallo

Efecto

+ Re Páx

Mostra o comentario anexo á cela actual

F2

Cunha cela seleccionada, prema F2 para abrir o contido da cela para editar. Se a cela contén unha fórmula, empregue as teclas de frecha para navegar pola folla e inserir facilmente enderezos de intervalo na fórmula.

Prema F2 de novo para habilitar o uso das teclas de frecha para mover o cursor no texto da fórmula.

Cada uso adicional do atallo F2 alterna entre os dous estados descritos anteriormente.

Algunhas caixas de diálogo teñen campos de entrada cun botón Encoller. Premer F2 co cursor dentro dun destes campos fai que se execute a orde Escoller .

+ Re Páx

Abre o asistente de funcións

+ Re Páx

Despraza o cursor ata a Liña de entrada, onde pode introducir unha fórmula para a cela activa.

+ Re Páx

Abre a caixa de diálogo Definir nomes.

Maiús++F4

Mostra ou oculta o explorador da base de datos.

F4

Reordena as referencias relativas ou absolutas (por exemplo, A1, $A$1, $A1, A$1) no campo de entrada.

F5

Mostra ou oculta o navegador.

Maiús+F5

Rastrexa dependentes.

Maiús+F9

Rastrexa precedentes.

+ Re Páx

Move o cursor desde a liña de entrada para a caixa Área da folla. Tamén pode empregar Maiús++T

F7

Verifica a ortografía na folla activa.

+ Re Páx

Abre o dicionario de sinónimos se a cela activa contén texto.

F8

Activa e desactiva o modo selección adicional. Con este modo, pode usar as teclas de frecha para estender a selección. Tamén pode premer noutra cela para estender a selección.

+ Re Páx

Realza as celas que conteñan valores.

F9

Recalcula as fórmulas cambiadas na folla actual.

+ Re Páx

Recalcula todas as fórmulas de todas as follas.

+ Re Páx

Actualiza a gráfica seleccionada.

Abre a xanela Estilos, onde pode aplicar un estilo de formatado ao contido da cela ou á folla activa.

Maiús+F11

Crea un modelo de documento.

+ Re Páx

Actualiza os modelos.

F12

Agrupa o intervalo de datos seleccionado.

+ Re Páx

Desagrupa o intervalo de datos seleccionado.

+ Frecha cara á esquerda

Aumenta a altura da fila actual (só no modo de compatibilidade herdada do OpenOffice.org).

+ Re Páx

Reduce a altura da fila actual (só no modo de compatibilidade herdada do OpenOffice.org).

+ Frecha cara á esquerda

Aumenta a largura da columna activa.

+ Frecha cara á esquerda

Reduce a largura da columna activa.

+ Frecha cara á esquerda

Optimiza a largura da columna ou a altura da fila, baseándose na cela activa.


Formatar celas con teclas de atallo

Os seguintes formatos de cela poden aplicarse co teclado:

Teclas de atallo

Efecto

+ Re Páx

Abrir a caixa de diálogo Formatar as celas

+ Frecha cara a abaixo

Dous decimais, separador de millares

+ Frecha cara a abaixo

Formato exponencial estándar

+ Frecha cara a abaixo

Formato de data estándar

+ Frecha cara a abaixo

Formato monetario estándar

+ Frecha cara a abaixo

Formato de porcentaxe estándar (dous decimais)

+ Frecha cara a abaixo

Formato estándar


Usar o piloto de datos

As teclas de atallo de abaixo son para o diálogo Disposición da táboa dinámica.

Teclas

Efecto

Tab

Modifica o foco movéndose cara a adiante polas áreas e os botóns da caixa de diálogo.

Maiús+Tab

Modifica o foco movéndose cara a atrás polas áreas e botóns da caixa de diálogo.

Frecha para arriba

Despraza o foco un elemento cara a arriba na área activa da caixa de diálogo.

Frecha para abaixo

Despraza o foco un elemento cara a abaixo na área activa da caixa de diálogo.

Frecha para a esquerda

Despraza o foco un elemento cara á esquerda na área activa da caixa de diálogo.

Frecha para a dereita

Despraza o foco un elemento cara á dereita na área activa da caixa de diálogo.

Inicio

Selecciona o primeiro elemento na área de caixa de diálogo activa.

Fin

Selecciona o último elemento na área de caixa de diálogo actual.

e o carácter subliñado na etiqueta «Campos de fila».

Copia ou move o campo actual para a área «Campos de fila».

e o carácter subliñado na etiqueta «Campos de columna».

Copia ou move o campo actual para a área «Campos de columna».

e o carácter subliñado na etiqueta «Campos de datos».

Copia ou move o campo actual para a área «Campos de datos».

e o carácter sen subliñar na etiqueta «Filtros».

Copia ou move o campo actual para a área «Filtros».

+Frecha para arriba

Despraza o campo activo un lugar cara a arriba.

+Frecha para abaixo

Despraza o campo activo un lugar cara a abaixo.

+Frecha para a esquerda

Despraza o campo activo un lugar cara á esquerda.

+Frecha para a dereita

Despraza o campo activo un lugar cara á dereita.

+Inicio

Despraza o campo activo ata o primeiro lugar.

+Fin

Despraza o campo activo ata o último lugar.

Eliminar

Elimina o campo activo da área.


Precisamos da súa axuda!