Inserir celas

Prema na frecha que hai xunto á icona para abrir a barra de ferramentas Inserir celas, coa que pode inserir celas, filas e columnas na folla activa.

Icona da barra de ferramentas:

Icona

Inserir celas

Pode seleccionar as seguintes iconas:

Inserir celas abaixo

Move o contido do seleccionado variar abaixo cando as células están inseridas.

Icona

Inserir celas abaixo

Inserir celas á dereita

Move o contido do intervalo seleccionado cara á dereita cando as células son inseridas.

Icona

Inserir celas á dereita

Filas

Insire unha liña enteira. A posición da liña é determinada pola selección na folla.

Icona

Inserir filas

Columnas

Insire unha columna enteira. O número de columnas a ser inserido é determinado polo número de columnas seleccionadas.

Icona

Inserir columnas

Precisamos da súa axuda!