Fórmula estándar, data/hora, aviso de erro

Mostra información sobre o documento actual. Por omisión, móstrase a SUMA dos contidos das celas seleccionadas.

Para modificar a fórmula predefinida que aparece en pantalla, prema co botón dereito do rato no campo e escolla unha fórmula entre as seguintes: Media, conta de valores (CONTARA), conta de números (CONTAR), Máximo, Mínimo, Suma ou Ningún.

Precisamos da súa axuda!