Cancelar

Limpa o contido da Liña de entrada ou cancela as alteracións feitas nunha cela existente.

Icona

Cancelar

Please support us!