Covarianza

Calcula a covarianza de dous conxuntos de datos numéricos.

Para acceder a esta orde...

Escolla Datos - Estatísticas - Covarianza


A covarianza é unha medida de canto cambian xuntas dúas variábeis aleatorias.

note

For more information on statistical covariance, refer to the corresponding Wikipedia article.


Datos

Input Range: The reference of the range of the data to analyze.

Results to: The reference of the top left cell of the range where the results will be displayed.

Agrupado por

Select whether the input data has columns or rows layout.

Exemplo

Os datos seguintes serán usados como exemplo

A

B

C

1

Maths

Physics

Biology

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


A táboa seguinte mostra os resultados da covarianza dos datos de exemplo anteriores.

Covarianzas

Columna 1

Columna 2

Columna 3

Columna 1

126.8099173554

Columna 2

-61.4444444444

258.41

Columna 3

-32

53.11

204.61


Precisamos da súa axuda!