Correlación

Calcula a correlación entre dous conxuntos de datos numéricos.

Para acceder a esta orde...

Escolla Datos - Estatísticas - Correlación


O coeficiente de correlación (un valor entre -1 e +1) indica a forza coa que se relacionan dúas variábeis entre si. Pódese empregar a función CORREL ou Estatísticas de datos para atopar o coeficiente de correlación entre dúas variábeis.

Un coeficiente de correlación de +1 indica unha correlación positiva perfecta.

Un coeficiente de correlación de -1 indica unha correlación negativa perfecta

note

For more information on statistical correlation, refer to the corresponding Wikipedia article.


Datos

Input Range: The reference of the range of the data to analyze.

Results to: The reference of the top left cell of the range where the results will be displayed.

Agrupado por

Select whether the input data has columns or rows layout.

Exemplo

Os datos seguintes serán usados como exemplo

A

B

C

1

Maths

Physics

Biology

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


A táboa seguinte mostra os resultados da correlación dos datos de exemplo anteriores.

Correlacións

Columna 1

Columna 2

Columna 3

Columna 1

1

Columna 2

-0.4029254917

1

Columna 3

-0.2107642836

0.2309714048

1


Precisamos da súa axuda!