Segunda

Returns the second for the given time value. The second is given as an integer between 0 and 59.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sintaxe

Second (Número)

Número, como valor temporal, é un decimal para o que se quere devolver o segundo.

Exemplos

=SEGUNDO(AGORA()) devolve o segundo actual

=SEGUNDO(C4) devolve 17 se o contido de C4 for = 12:20:17.

Precisamos da súa axuda!