Seleccionar fonte de datos

Select the database and the table or query containing the data that you want to use.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Táboa dinámica e na caixa de diálogo Seleccionar fonte escolla a opción Fonte de datos rexistrada en LibreOffice.


Selección

You can only select databases that are registered in LibreOffice. To register a data source, choose - LibreOffice Base - Databases.

Base de datos

Select the database that contains the data source that you want to use.

Fonte de datos

Select the data source that you want to use.

Tipo

Click the source type of for the selected data source. You can choose from four source types: "Table", "Query" and "SQL" or SQL (Native).

Precisamos da súa axuda!