Operacións múltiplas

Applies the same formula to different cells, but with different parameter values.

Para acceder a esta orde...

Escolla Datos - Operacións múltiplas.


Applying Multiple Operations

note

The Row or Column box must contain a reference to the first cell of the selected range.


note

If you export a spreadsheet containing multiple operations to Microsoft Excel, the location of the cells containing the formula must be fully defined relative to the data range.


Predefinicións

Fórmulas

Enter the cell references for the cells containing the formulas that you want to use in the multiple operation.

Fila

Enter the input cell reference that you want to use as a variable for the rows in the data table.

Columna

Enter the input cell reference that you want to use as a variable for the columns in the data table.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

A caixa de diálogo minimízase automaticamente cando se preme co rato nunha folla. Así que se solta o botón, a caixa de diálogo restáurase e o intervalo de referencia definido mediante o rato é realzado no documento a través dun marco azul.

Icon shrink

Encoller

Icon Expand

Expand

Precisamos da súa axuda!