Filtro avanzado

Define un filtro avanzado.

Para acceder a esta orde...

Escolla Datos - Máis filtros - Filtro avanzado....


Ler criterios de filtraxe de

Select the named range, or enter the cell range that contains the filter criteria that you want to use.

Encoller / Expandir

Prema na icona Encoller para reducir o diálogo ao tamaño do campo de entrada. Así é máis doado marcar a referencia requirida na folla. As iconas convértense automaticamente na icona Expandir. Prémaa para restaurar a caixa de diálogo para o seu tamaño orixinal.

A caixa de diálogo minimízase automaticamente cando se preme co rato nunha folla. Así que se solta o botón, a caixa de diálogo restáurase e o intervalo de referencia definido mediante o rato é realzado no documento a través dun marco azul.

Icon shrink

Encoller

Icon Expand

Expandir

Options

Shows additional filter options.

Diferenciar maiúsculas de minúsculas

Distinguishes between uppercase and lowercase letters when filtering the data.

Contén etiquetas de columna

Includes the column labels in the first row of a cell range.

Copiar resultados a

Select the check box, and then select the cell range where you want to display the filter results. You can also select a named range from the list.

Expresión regular

Allows you to use regular expressions in the filter definition. For a list of the regular expressions that LibreOffice supports, click here.

If the Regular Expressions check box is selected, you can use regular expressions in the Value field if the Condition list box is set to '=' EQUAL or '<>' UNEQUAL. This also applies to the respective cells that you reference for an advanced filter.

Sen duplicación

Excludes duplicate rows in the list of filtered data.

Manter criterios de filtraxe

Select the Copy results to check box, and then specify the destination range where you want to display the filtered data. If this box is checked, the destination range remains linked to the source range. You must have defined the source range under Data - Define range as a database range. Following this, you can reapply the defined filter at any time as follows: click into the source range, then choose Data - Refresh Range.

Aplicar filtros avanzados

  1. Copy the column headers of the sheet ranges to be filtered into an empty area of the sheet, and then enter the criteria for the filter in a row beneath the headers. Horizontally arranged data in a row will always be logically connected with AND, and vertically arranged data in a column will always be logically connected with OR.

  2. Unha vez creada unha matriz de filtro, seleccione os intervalos da folla que desexe filtrar. Abra a caixa de diálogo Filtro avanzado escollendo Datos - Máis filtros - Filtro avanzado e defina as condicións do filtro.

  3. Then click OK, and you will see that only the rows from the original sheet whose contents have met the search criteria are still visible. All other rows are temporarily hidden and can be made to reappear with the Format - Rows - Show command.

Example

Load a spreadsheet with a large number of records. We are using a fictional Turnover document, but you can just as easily use any other document. The document has the following layout:

A

B

C

D

E

1

Mes

Estándar

Business

Luxury

Suite

2

Xaneiro

125600

200500

240000

170000

3

Febreiro

160000

180300

362000

220000

4

Marzo

170000

etc...


Copy row 1 with the row headers (field names), to row 20, for example. Enter the filter conditions linked with OR in rows 21, 22, and so on.

A

B

C

D

E

20

Mes

Estándar

Business

Luxury

Suite

21

Xaneiro

22

<160000


Specify that only rows which either have the value January in the Month cells OR a value of under 160000 in the Standard cells will be displayed.

Escolla Datos - Máis filtros - Filtros avanzados e seleccione o intervalo A20:E22. Despois de premer en Aceptar só se verán as filas filtradas. O resto das filas ficarán agochadas.

Precisamos da súa axuda!