Estilo de páxina

Opens a dialog where you can define the appearance of all pages in your document.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Páxina.


Sombra

Define as opcións para o estilo seleccionado.

Liña

Permite definir esquemas de páxina para documentos únicos e de varias páxinas, así como unha numeración e formatos de papel.

Área

Define as opcións de bordo para os obxectos seleccionados en Writer ou Calc.

Area

Permite definir a cor de fondo ou gráfico.

Sombra

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Texto

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Folla

Specifies the elements to be included in the printout of all sheets with the current Page Style. Additionally, you can set the print order, the first page number, and the page scale.

Restabelecer

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. A confirmation query does not appear when you close the dialog.

Precisamos da súa axuda!