Page Style

Opens a dialog where you can define the appearance of all pages in your document.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Page Style.

Choose View - Styles () - choose Page Styles - open context menu for selected style - New/Modify.


Sombra

Define as opcións para o estilo seleccionado.

Liña

Permite definir esquemas de páxina para documentos únicos e de varias páxinas, así como unha numeración e formatos de papel.

Área

Define as opcións de bordo para os obxectos seleccionados en Writer ou Calc.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Sombra

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Texto

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Folla

Specifies the elements to be included in the printout of all sheets with the current Page Style. Additionally, you can set the print order, the first page number, and the page scale.

Restabelecer

Desfai as alteracións realizadas na lapela, restabelecendo a configuración existente antes de abrir a caixa de diálogo. Non se solicitará confirmación cando se peche a caixa de diálogo.

Precisamos da súa axuda!