Columna

Sets the column width and hides or shows selected columns.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Columnas.


Largura

Cambia o ancho da columna actual ou das columnas seleccionadas.

Largura óptima

Defines the optimal column width for selected columns.

Agochar

Hides selected rows, columns or individual sheets.

Mostrar

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Precisamos da súa axuda!