Formatar celas

Allows you to specify a variety of formatting options and to apply attributes to the selected cells.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato Celas.


Números

Specify the formatting options for the selected cell(s).

Tipo de letra

Especifique o formato ea fonte que quere aplicar.

Fórmula

Define as opcións de aliñamento para o contido da cela actual, ou as células seleccionadas.

Texto

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Language Settings - Languages in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Área

Define as opcións de bordo para os obxectos seleccionados en Writer ou Calc.

Area

Permite definir a cor de fondo ou gráfico.

Protección de cela

Defines protection options for selected cells.

Restaurar

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Precisamos da súa axuda!