Definir intervalo de etiquetas

Opens a dialog in which you can define a label range.

Para acceder a esta orde...

Escolla Folla - Intervalos e expresións con nomes - Etiquetas.


Recoñecer nomes como referencia

The cell contents of a label range can be used like names in formulas - LibreOffice recognizes these names in the same manner that it does the predefined names of the weekdays and months. These names are automatically completed when typed into a formula. In addition, the names defined by label ranges will have priority over names defined by automatically generated ranges.

Icona Nota

You can set label ranges that contain the same labels on different sheets. LibreOffice first searches the label ranges of the current sheet and, following a failed search, the ranges of other sheets.


Intervalo

Displays the cell reference of each label range. In order to remove a label range from the list box, select it and then click Delete.

Encoller / Expandir

Prema na icona Encoller para reducir o diálogo ao tamaño do campo de entrada. Así é máis doado marcar a referencia requirida na folla. As iconas convértense automaticamente na icona Expandir. Prémaa para restaurar a caixa de diálogo para o seu tamaño orixinal.

A caixa de diálogo minimízase automaticamente cando se preme co rato nunha folla. Así que se solta o botón, a caixa de diálogo restáurase e o intervalo de referencia definido mediante o rato é realzado no documento a través dun marco azul.

Icona Encoller

Encoller

Icona Expandir

Expandir

Contén etiquetas de columna

Includes column labels in the current label range.

Contén etiquetas de columna

Includes row labels in the current label range.

Para o intervalo de datos

Sets the data range for which the selected label range is valid. To modify it, click in the sheet and select another range with the mouse.

Encoller / Expandir

Prema na icona Encoller para reducir o diálogo ao tamaño do campo de entrada. Así é máis doado marcar a referencia requirida na folla. As iconas convértense automaticamente na icona Expandir. Prémaa para restaurar a caixa de diálogo para o seu tamaño orixinal.

A caixa de diálogo minimízase automaticamente cando se preme co rato nunha folla. Así que se solta o botón, a caixa de diálogo restáurase e o intervalo de referencia definido mediante o rato é realzado no documento a través dun marco azul.

Icona Encoller

Encoller

Icona Expandir

Expandir

Engadir

Adds the current label range to the list.

Eliminar

Elimina os elementos seleccionados despois da confirmación.

Precisamos da súa axuda!