Definir nomes

Abre unha caixa de diálogo na que se pode indicar un nome para unha área seleccionada ou un nome para unha expresión de fórmula.

Empregue o rato para definir intervalos ou escriba a referencia nos campos da caixa de diálogo Definir nome.

Para acceder a esta orde...

Escolla Folla - Intervalos e expresións con nome - Definir.

+F3


The Sheet Area box on the Formula bar contains a list of defined names for the ranges or formula expressions and their scope between parenthesis. Click a name from this box to highlight the corresponding reference on the spreadsheet. Names given formulas or parts of a formula are not listed here.

Nome

Enter the name of the area for which you want to define a reference or a formula expression. All area names already defined in the spreadsheet are listed in the text field above. If you click a name on the list, the corresponding reference in the document will be shown with a blue frame. If multiple cell ranges belong to the same area name, they are displayed with different colored frames.

Intervalo ou expresión de fórmula

The reference of the selected area name is shown here as an absolute value.

To insert a new area reference, place the cursor in this field and use your mouse to select the desired area in any sheet of your spreadsheet document. To insert a new named formula, type the formula expression.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

A caixa de diálogo minimízase automaticamente cando se preme co rato nunha folla. Así que se solta o botón, a caixa de diálogo restáurase e o intervalo de referencia definido mediante o rato é realzado no documento a través dun marco azul.

Icon shrink

Encoller

Icon Expand

Expand

Ámbito

Select the scope of the named range or named formula. Document (Global) means the name is valid for the whole document. Any other sheet name selected will restrict the scope of the named range or formula expression to that sheet.

Range options

Allows you to specify the Area type (optional) for the reference.

Define opcións adicionais relacionadas co tipo de área de referencia.

Intervalo de impresión

Defines the area as a print range.

Filtro

Defines the selected area to be used in an advanced filter.

Repeat column

Defines the area as a repeating column.

Repeat row

Defines the area as a repeating row.

Engadir

Click the Add button to add a new defined name.

Eliminar

Elimina os elementos seleccionados despois da confirmación.

Precisamos da súa axuda!