Named Ranges and Expressions

Allows you to name the different sections of your spreadsheet document. By naming the different sections, you can easily navigate through the spreadsheet documents and find specific information.

Para acceder a esta orde...

EscollaInserir - Intervalo ou expresión con nome.


Definir

Abre unha caixa de diálogo na que se pode indicar un nome para unha área seleccionada ou un nome para unha expresión de fórmula.

Inserir

Insire un intervalo de celas con nome na posición actual do cursor.

Aplicar

Allows you to automatically name multiple cell ranges.

Etiquetas

Opens a dialog in which you can define a label range.

Precisamos da súa axuda!