Funcións financeiras - Parte III

BDV

Devolve a depreciación dun activo para un período especificado ou parcial usando un método de equilibrio variable en declive.

Sintaxe

VDB(Cost; Salvage; Life; Start; End [; Factor [; NoSwitch]])

Custo é o valor inicial dun activo.

Salvage é o valor dun activo ao final da depreciación.

Vida é a duración da depreciación do activo.

S é o inicio da depreciación. Un debe ser inserido na mesma unidade de data como a duración.

Final é o final da depreciación.

Factor (opcional) é o factor de depreciación. Factor = 2 é a depreciación da taxa dobre.

NoSwitchis an optional parameter. NoSwitch = 0 (default) means a switch to linear depreciation. In NoSwitch = 1 no switch is made.

Nas funcións de LibreOffice Calc, os parámetros marcados como «opcional» só poden omitirse cando non haxa ningún outro parámetro a seguir. Por exemplo, nunha función de catro parámetros, dos cales só os dous últimos aparecen marcados como «opcional», pódese omitir o parámetro 4 ou os parámetros 3 e 4, mais non é posíbel omitir exclusivamente o parámetro 3.

Exemplo

Cal é a depreciación da taxa dobre de saldos decrescentes para un período se o custo inicial é de 35.000 unidades monetarias eo valor ao final da depreciación é 7.500 unidades monetarias. O período de amortización será de 3 anos. A depreciación do 10º ao período de 20 calcúlase.

= VDB (35000; 7500; 36; 10; 20; 2) = 8.603,80 unidades monetarias. A depreciación durante o período entre o 10º eo 20º período é 8,603.80 unidades monetarias.

BENEFPRIMIRR

Calcula o rendemento dun título a primeira data de xuros é irregular.

Sintaxe

ODDFYIELD(Settlement; Maturity; Issue; FirstCoupon; Rate; Price; Redemption; Frequency [; Basis])

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data na que as madurece seguridade (expira).

Problema é a data de emisión do título.

FirstCoupon é o primeiro período de xuros do título.

Taxa é o tipo de xuro anual.

Prezo é o prezo da seguridade.

Redemption é o valor de rescate por 100 unidades monetarias de valor nominal.

Frecuencia é o número de pagamentos de xuros por ano (1, 2 ou 4).

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


BENEFÚLTIRR

Calcula o rendemento dun título a última data de xuros é irregular.

Sintaxe

ODDLYIELD(Settlement; Maturity; LastInterest; Rate; Price; Redemption; Frequency [; Basis])

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data na que as madurece seguridade (expira).

LastInterest é a última data de xuros do título.

Taxa é o tipo de xuro anual.

Prezo é o prezo da seguridade.

Redemption é o valor de rescate por 100 unidades monetarias de valor nominal.

Frecuencia é o número de pagamentos de xuros por ano (1, 2 ou 4).

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


Exemplo

Data de liquidación: 20 de abril de 1999, data de caducidade: 15 de xuño de 1999, última interese: 15 de outubro de 1998. Taxa de xuros: 3,75 por cento, o prezo: 99,875 unidades monetarias, valor de rescate: 100 unidades monetarias, frecuencia de pagos: semestrais = 2 , base: = 0

O rendemento do título, que ten un interese última data irregular, calcúlase como segue:

=ODDLYIELD("1999-04-20";"1999-06-15"; "1998-10-15"; 0.0375; 99.875; 100;2;0) returns 0.044873 or 4.4873%.

CUPDATAANT

Devolve a data da primeira data de xuros a partir da data de liquidación. Formatar o resultado como unha data.

Sintaxe

COUPPCD(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data na que as madurece seguridade (expira).

Frecuencia é o número de pagamentos de xuros por ano (1, 2 ou 4).

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


Exemplo

A seguridade é comprada en 2001/01/25; a data de vencemento é de 2001/11/15. Os xuros son pagos semestralmente (a frecuencia é 2). Usando o cálculo diario de interese equilibrio (base 3), cando é a próxima data de xuros?

COUPNUM"28/2/2001"; "31/8/2001"; 2; 0) devolve 1

CUPDATAPRÓX

Devolve a data da primeira data de xuros a partir da data de liquidación. Formatar o resultado como unha data.

Sintaxe

COUPNCD(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data na que as madurece seguridade (expira).

Frecuencia é o número de pagamentos de xuros por ano (1, 2 ou 4).

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


Exemplo

A seguridade é comprada en 2001/01/25; a data de vencemento é de 2001/11/15. Os xuros son pagos semestralmente (a frecuencia é 2). Usando o cálculo diario de interese equilibrio (base 3), cando é a próxima data de xuros?

COUPNUM"28/2/2001"; "31/8/2001"; 2; 0) devolve 1

CUPDÍAS

Devolve o número de días do período de interese actual, en que a data de liquidación cae.

Sintaxe

COUPDAYS(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data na que as madurece seguridade (expira).

Frecuencia é o número de pagamentos de xuros por ano (1, 2 ou 4).

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


Exemplo

A seguridade é comprada en 2001/01/25; a data de vencemento é de 2001/11/15. Os xuros son pagos semestralmente (a frecuencia é 2). Usando o cálculo diario de interese equilibrio (base 3), cantos días están alí no período de interese en que a data de liquidación cae?

COUPNUM"28/2/2001"; "31/8/2001"; 2; 0) devolve 1

CUPDÍASATÉLIQ

Devolve o número de días desde o primeiro día de pagamento de xuros dun título até a data de liquidación.

Sintaxe

COUPDAYBS(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data na que as madurece seguridade (expira).

Frecuencia é o número de pagamentos de xuros por ano (1, 2 ou 4).

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


Exemplo

A seguridade é comprada en 2001/01/25; a data de vencemento é de 2001/11/15. Os xuros son pagos semestralmente (a frecuencia é 2). Usando o cálculo diario de interese equilibrio (base 3), cantos días é iso?

COUPNUM"28/2/2001"; "31/8/2001"; 2; 0) devolve 1

CUPDÍASPRÓX

Devolve o número de días desde a data de liquidación ata a próxima data de xuros.

Sintaxe

COUPDAYSNC(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data na que as madurece seguridade (expira).

Frecuencia é o número de pagamentos de xuros por ano (1, 2 ou 4).

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


Exemplo

A seguridade é comprada en 2001/01/25; a data de vencemento é de 2001/11/15. Os xuros son pagos semestralmente (a frecuencia é 2). Usando o cálculo diario de interese equilibrio (base 3), cantos días están aí ata o próximo pago de xuros?

COUPNUM"28/2/2001"; "31/8/2001"; 2; 0) devolve 1

CUPNÚM

Returns the number of coupons (interest payments) between the settlement date and the maturity date.

Sintaxe

COUPNUM(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data na que as madurece seguridade (expira).

Frecuencia é o número de pagamentos de xuros por ano (1, 2 ou 4).

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


Exemplo

A seguridade é comprada en 2001/01/25; a data de vencemento é de 2001/11/15. Os xuros son pagos semestralmente (a frecuencia é 2). Usando o cálculo diario de interese equilibrio (base 3), cantos días é iso?

COUPNUM"28/2/2001"; "31/8/2001"; 2; 0) devolve 1

NPER

Returns the number of periods for an investment based on periodic, constant payments and a constant interest rate.

Sintaxe

NPER(Rate; Pmt; PV [ ; [ FV ] [ ; Type ] ])

A taxa corresponde á taxa de xuro periódica.

PMT é o pago constante (anualidades) pagados durante cada período.

VP é o valor actual na secuencia de pagamentos.

FV (opcional) é o valor futuro, que é acadar a finais dos pagamentos periódicos.

Introduza (opcional) é a data de caducidade do pagamento periódico, sexa no inicio ou ao final dun período.

Nas funcións de LibreOffice Calc, os parámetros marcados como «opcional» só poden omitirse cando non haxa ningún outro parámetro a seguir. Por exemplo, nunha función de catro parámetros, dos cales só os dous últimos aparecen marcados como «opcional», pódese omitir o parámetro 4 ou os parámetros 3 e 4, mais non é posíbel omitir exclusivamente o parámetro 3.

Exemplo

How many payment periods does a payment period cover with a periodic interest rate of 6%, a periodic payment of 153.75 currency units and a present cash value of 2.600 currency units.

=NPER(6%;153.75;2600) = -12,02. The payment period covers 12.02 periods.

PGTOXUROS

Calculates the periodic amortizement for an investment with regular payments and a constant interest rate.

Sintaxe

IPMT(Rate; Period; NPer; PV [; FV [; Type]])

A taxa corresponde á taxa de xuro periódica.

Period is the period, for which the compound interest is calculated. Period=NPER if compound interest for the last period is calculated.

NPer é o número total de períodos durante os cales a anuidade é paga.

VP é o valor actual na secuencia de pagamentos.

FV (opcional) é o valor futuro, que é acadar a finais dos pagamentos periódicos.

Type is the due date for the periodic payments.

Exemplo

What is the interest rate during the fifth period (year) if the constant interest rate is 5% and the cash value is 15,000 currency units? The periodic payment is seven years.

=IPMT(5%;5;7;15000) = -352.97 currency units. The compound interest during the fifth period (year) is 352.97 currency units.

PREZOPRIMIRR

Calcula o prezo por 100 unidades monetarias de valor nominal dun título, se a primeira data de xuros é irregular.

Sintaxe

ODDFPRICE(Settlement; Maturity; Issue; FirstCoupon; Rate; Yield; Redemption; Frequency [; Basis])

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data na que as madurece seguridade (expira).

Problema é a data de emisión do título.

FirstCoupon é a primeira data de xuros do título.

Taxa é o tipo de xuro anual.

Rendemento é o rendemento anual do título.

Redemption é o valor de rescate por 100 unidades monetarias de valor nominal.

Frecuencia é o número de pagamentos de xuros por ano (1, 2 ou 4).

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


PREZOÚLTIRR

Calcula o prezo por 100 unidades monetarias de valor nominal dun título, se a última data de xuros é irregular.

Sintaxe

ODDLPRICE(Settlement; Maturity; LastInterest; Rate; Yield; Redemption; Frequency [; Basis])

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data na que as madurece seguridade (expira).

LastInterest é a última data de xuros do título.

Taxa é o tipo de xuro anual.

Rendemento é o rendemento anual do título.

Redemption é o valor de rescate por 100 unidades monetarias de valor nominal.

Frecuencia é o número de pagamentos de xuros por ano (1, 2 ou 4).

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


Exemplo

Data de liquidación: 07 de febreiro de 1999, data de caducidade: 15 de xuño de 1999, última interese: 15 de outubro de 1998. Taxa de xuros: 3,75 por cento, rendimento: 4,05 por cento, valor de rescate: 100 unidades monetarias, frecuencia de pagos: semestral = 2 , base: = 0

O prezo por 100 unidades monetarias por valor dun título, que ten unha última data de xuros irregular, calcúlase do seguinte xeito:

= PREÇOÚLTINC (\ "1999/02/07";"1999-06-15";"1998-10-15"; 0,0375; 0,0405; 100; 2; 0) devolve 99,87829.

RRI

Calcula a taxa de xuro resultante do beneficio (retorno) dun investimento.

Sintaxe

RRI( P; Pv; Fv)

P é o número de períodos necesarios para o cálculo da taxa de interese.

PV é o valor presente (actual). O valor en diñeiro é o depósito en diñeiro ou o valor dun subsidio en especie de caixa actual. Como un valor de depósito de un valor positivo debe ser inserido; o depósito non debe ser 0 ou <0.

FV determina o que é desexado como o valor en diñeiro do depósito.

Exemplo

Durante catro períodos (anos) e un valor en diñeiro de 7.500 unidades monetarias, a taxa de xuro do retorno debe ser calculada se o valor futuro é de 10.000 unidades monetarias.

RRI

O tipo de xuro será de 7,46% para que as unidades de 7.500 moeda se fará 10.000 unidades monetarias.

TAXA

Devolve a taxa de interese constante por período dunha anualidades.

Sintaxe

RATE(NPer; Pmt; PV [ ; [ FV ] [ ; [ Type ] [ ; Guess ] ] ])

NPer é o número total de períodos, durante os cales son efectuados os pagamentos (período de pago).

PMT é o pago constante (anualidades) pagados durante cada período.

VP é o valor actual na secuencia de pagamentos.

FV (opcional) é o valor futuro, que é acadar a finais dos pagamentos periódicos.

Introduza (opcional) é a data de caducidade do pagamento periódico, sexa no inicio ou ao final dun período.

Guess (opcional) determina o valor estimado dos xuros con cálculo iterativo.

Nas funcións de LibreOffice Calc, os parámetros marcados como «opcional» só poden omitirse cando non haxa ningún outro parámetro a seguir. Por exemplo, nunha función de catro parámetros, dos cales só os dous últimos aparecen marcados como «opcional», pódese omitir o parámetro 4 ou os parámetros 3 e 4, mais non é posíbel omitir exclusivamente o parámetro 3.

Exemplo

Cal é o tipo de interese constante por un período de pagamento de tres períodos se 10 unidades monetarias son pagados regularmente eo valor en diñeiro actual é de 900 unidades monetarias.

=RATE(3;-10;900) = -75.63% The interest rate is therefore 75.63%.

TAXAXUROS

Calcula a taxa de xuros anual que resulta cando un seguridade (ou outro elemento) é adquirido por un valor de investimento e vendido a un valor de rescate. Sen xuros son pagos.

Sintaxe

INTRATE(Settlement; Maturity; Investment; Redemption [; Basis])

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data en que o título é vendido.

Investimento é o prezo de compra.

Redemption é o prezo de venda.

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


Exemplo

A pintura é adquirido en 1990/01/15 para 1 millón e vendido en 2002/05/05 para 2 millóns. A base de cálculo é o saldo diario (base = 3). Cal é o nivel medio anual de xuros?

INTRATE("28/2/2001"; "31/8/2001"; 1000000; 2000000;1) devolve 1,98

VF

Returns the future value of an investment based on periodic, constant payments and a constant interest rate (Future Value).

Sintaxe

FV(Rate; NPer; Pmt [ ; [ PV ] [ ; Type ] ])

A taxa corresponde á taxa de xuro periódica.

NPer é o número total de períodos (período de pagamento).

Pmt is the annuity paid regularly per period.

PV (optional) is the (present) cash value of an investment.

Type (optional) defines whether the payment is due at the beginning or the end of a period.

Nas funcións de LibreOffice Calc, os parámetros marcados como «opcional» só poden omitirse cando non haxa ningún outro parámetro a seguir. Por exemplo, nunha función de catro parámetros, dos cales só os dous últimos aparecen marcados como «opcional», pódese omitir o parámetro 4 ou os parámetros 3 e 4, mais non é posíbel omitir exclusivamente o parámetro 3.

Exemplo

What is the value at the end of an investment if the interest rate is 4% and the payment period is two years, with a periodic payment of 750 currency units. The investment has a present value of 2,500 currency units.

=FV(4%;2;750;2500) = -4234.00 currency units. The value at the end of the investment is 4234.00 currency units.

VFPROGRAMA

Calculates the accumulated value of the starting capital for a series of periodically varying interest rates.

Sintaxe

FVSCHEDULE(Principal; Schedule)

Principal is the starting capital.

Schedule is a series of interest rates, for example, as a range H3:H5 or as a (List) (see example).

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemplo

1000 currency units have been invested in for three years. The interest rates were 3%, 4% and 5% per annum. What is the value after three years?

=FVSCHEDULE(1000;{0.03;0.04;0.05}) returns 1124.76.

XTID

Calcula a taxa interna de retorno dunha lista de pagamentos que ocorren en datas diferentes. O cálculo baséase nun 365 días ao ano base, ignorando os anos bisestos.

If the payments take place at regular intervals, use the IRR function.

Sintaxe

XIRR(Values; Dates [; Guess])

Valores e Datas refírense a unha serie de pagamentos ea serie de valores de data asociados. O primeiro par de datas define o inicio do plan de pago. Todos os outros valores de data debe ser máis tarde, pero non ten que ser en calquera orde. A serie de valores debe conter, polo menos, un negativo e un valor positivo (recibos e depósitos).

Guess (opcional) é unha suposición que pode ser introducido para o tipo interna de retorno. O estándar é 10%.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemplo

Calculation of the internal rate of return for the following five payments (dates are in ISO 8601 format):

A

B

C

1

2001-01-01

-10000

Received

2

2001-02-01

2000

Deposited

3

2001-03-15

2500

4

2001-05-12

5000

5

2001-08-10

1000


=XIRR(B1:B5; A1:A5; 0.1) returns 0.1828 or 18.28%.

XVPL

Calculates the capital value (net present value) for a list of payments which take place on different dates. The calculation is based on a 365 days per year basis, ignoring leap years.

If the payments take place at regular intervals, use the NPV function.

Sintaxe

XNPV(Taxa; Valores; Datas )

Taxa é a taxa interna de retorno para os pagamentos.

Valores e Datas refírense a unha serie de pagamentos ea serie de valores de data asociados. O primeiro par de datas define o inicio do plan de pago. Todos os outros valores de data debe ser máis tarde, pero non ten que ser en calquera orde. A serie de valores debe conter, polo menos, un negativo e un valor positivo (recibos e depósitos)

Exemplo

Calculation of the net present value for the above-mentioned five payments for a national internal rate of return of 6%.

= XNPV (0,06; B1: B5; A1: A5) dá 323,02.

Funcións financeiras - Parte I

Funcións financeiras - Parte II

Funcións por categoría

Precisamos da súa axuda!