Add-in Functions, List of Analysis Functions Part One

note

The Add-in functions are supplied by the UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


Para acceder a esta orde...

Inserir - Función - categoría Suplemento


BESSELI

Calculates the modified Bessel function of the first kind In(x).

Sintaxe

BESSELI(X;N)

X é o valor no cal a función será calculada.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function In(x)

Exemplo

=BESSELI(3.45, 4), returns 0.651416873060081

=BESSELI(3.45, 4.333), returns 0.651416873060081, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELI(-1, 3), returns -0.022168424924332

BESSELJ

Calculates the Bessel function of the first kind Jn(x) (cylinder function).

Sintaxe

BESSELJ(X;N)

X é o valor no cal a función será calculada.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function Jn(x)

Exemplo

=BESSELJ(3.45, 4), returns 0.196772639864984

=BESSELJ(3.45, 4.333), returns 0.196772639864984, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELJ(-1, 3), returns -0.019563353982668

BESSELK

Calculates the modified Bessel function of the second kind Kn(x).

Sintaxe

BESSELK(X; N)

X is the strictly positive value (X > 0) on which the function will be calculated.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function Kn(x)

Exemplo

=BESSELK(3.45, 4), returns 0.144803466373734

=BESSELK(3.45, 4.333), returns 0.144803466373734, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELK(0, 3), returns Err:502 – invalid argument (X=0)

BESSELY

Calculates the Bessel function of the second kind Yn(x).

Sintaxe

BESSELY(X;N)

X is the strictly positive value (X > 0) on which the function will be calculated.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function Yn(x)

Exemplo

=BESSELY(3.45, 4), returns -0.679848116844476

=BESSELY(3.45, 4.333), returns -0.679848116844476, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELY(0, 3), returns Err:502 – invalid argument (X=0)

BINADEC

O resultado é o número decimal ao número binario entrou.

Sintaxe

BIN2DEC (Number)

Número é un número binario. O número pode ter un máximo de 10 prazas (bits). O bit máis significativo é o bit de sinal. Os números negativos insírense como complemento de dous.

Exemplo

=BIN2DEC(1100100) returns 100.

BINAHEX

O resultado é o número hexadecimal ao número binario entrou.

Sintaxe

BIN2HEX(Number [; Places])

Número é un número binario. O número pode ter un máximo de 10 prazas (bits). O bit máis significativo é o bit de sinal. Os números negativos insírense como complemento de dous.

Lugares significa que o número de prazas para ser emitido.

Exemplo

=BIN2HEX(1100100;6) returns 000064.

BINAOCT

O resultado é o número octal ao número binario entrou.

Sintaxe

BIN2OCT(Number [; Places])

Número é un número binario. O número pode ter un máximo de 10 prazas (bits). O bit máis significativo é o bit de sinal. Os números negativos insírense como complemento de dous.

Lugares significa que o número de prazas para ser emitido.

Exemplo

=BIN2OCT(1100100;4) returns 0144.

DECABIN

O resultado é o número binario ao número decimal entrou entre -512 e 511.

Sintaxe

DEC2BIN(Number [; Places])

Número é un número decimal. Se o número é negativo, a función devolve un número binario con 10 caracteres. O bit máis significativo é o bit de sinal, os outros 9 bits voltar o valor.

Lugares significa que o número de prazas para ser emitido.

Exemplo

=DEC2BIN(100;8) returns 01100100.

DECAHEX

O resultado é o número hexadecimal ao número decimal entrou.

Sintaxe

DEC2HEX(Number [; Places])

Número é un número decimal. Se o número é negativo, a función devolve un número hexadecimal con 10 caracteres (40 bits). O bit máis significativo é o bit de sinal, os outros 39 bits devolven o valor.

Lugares significa que o número de prazas para ser emitido.

Exemplo

=DEC2HEX(100;4) returns 0064.

DECAOCT

O resultado é o número octal ao número decimal entrou.

Sintaxe

DEC2OCT(Number [; Places])

Número é un número decimal. Se o número é negativo, a función devolve un número octal con 10 caracteres (30 bits). O bit máis significativo é o bit de sinal, os outros 29 bits voltar o valor.

Lugares significa que o número de prazas para ser emitido.

Exemplo

=DEC2OCT(100;4) returns 0144.

DELTA

O resultado é VERDADEIRO (1) se os dous números, que son entregados como un argumento, son iguais, se non é FALSE (0).

Sintaxe

DELTA(Number1 [; Number2])

Exemplo

=DELTA(1;2) returns 0.

ERF.PRECISE

Returns values of the Gaussian error integral between 0 and the given limit.

tip

Esta función está dispoñíbel desde o LibreOffice 4.3


Sintaxe

ERF.PRECISE(LowerLimit)

LowerLimit is the limit of the integral. The calculation takes place between 0 and this limit.

Exemplo

=ERF.PRECISE(1) returns 0.842701.

ERFC.PRECISE

Devolve valores complementarios do erro Gaussian completo entre x e infinito.

tip

Esta función está dispoñíbel desde o LibreOffice 4.3


Sintaxe

ERFC.PRECISE (LOWERLIMIT)

LOWERLIMIT é o límite inferior da integral

Exemplo

= ERFC.PRECISE (1) dá 0,157299.

FUNERRO

Devolve valores do erro Gaussian integral.

Sintaxe

ERF(LowerLimit [; UpperLimit])

LOWERLIMIT é o límite inferior da integral.

UpperLimit is optional. It is the upper limit of the integral. If this value is missing, the calculation takes place between 0 and the lower limit.

Exemplo

=ERF(0;1) returns 0.842701.

FUNERROCOMPL

Devolve valores complementarios do erro Gaussian completo entre x e infinito.

Sintaxe

ERFC (LOWERLIMIT)

LOWERLIMIT é o límite inferior da integral

Exemplo

=ERFC(1) returns 0.157299.

HEXABIN

O resultado é o número binario ao número hexadecimal entrou.

Sintaxe

HEX2BIN(Number [; Places])

Número é un número hexadecimal ou unha cadea que representa un número hexadecimal. Pode ter un máximo de 10 prazas. O bit máis significativo é o bit de sinal, os bits seguintes voltar o valor. Os números negativos insírense como complemento de dous.

Lugares é o número de prazas para ser emitido.

Exemplo

= HEX2BIN (\ "6a"; 8) dá 01.101.010.

HEXADEC

O resultado é o número decimal ao número hexadecimal entrou.

Sintaxe

HEX2DEC (Number)

Número é un número hexadecimal ou unha cadea que representa un número hexadecimal. Pode ter un máximo de 10 prazas. O bit máis significativo é o bit de sinal, os bits seguintes voltar o valor. Os números negativos insírense como complemento de dous.

Exemplo

= HEX2DEC (\ "6a") dá 106.

HEXAOCT

O resultado é o número octal ao número hexadecimal entrou.

Sintaxe

HEX2OCT(Number [; Places])

Número é un número hexadecimal ou unha cadea que representa un número hexadecimal. Pode ter un máximo de 10 prazas. O bit máis significativo é o bit de sinal, os bits seguintes voltar o valor. Os números negativos insírense como complemento de dous.

Lugares é o número de prazas para ser emitido.

Exemplo

= HEX2OCT (\ "6a"; 4) dá 0152.

MAIOROUIGUAL

O resultado é 1 se Número é maior ou igual a Paso .

Sintaxe

GESTEP(Number [; Step])

Exemplo

=GESTEP(5;1) returns 1.

Precisamos da súa axuda!