Funcións suplementarias

The following describes and lists some of the available add-in functions.

Add-in concept

You will also find a description of the LibreOffice Calc add-in interface in the Help. In addition, important functions and their parameters are described in the Help for the .

Os suplementos proporcionados

LibreOffice contén exemplos para a interface de complemento do Calc de LibreOffice.

Funcións de Análise Parte I

Funcións de Análise Parte II

ANOS

Calcula a diferenza en anos entre dúas datas.

Sintaxe

ANOS (StartDate; EndDate; Tipo)

StartDate é a primeira data

EndDate é a segunda data

Introduza calcula o tipo de diferenza. Os valores posibles son 0 (intervalo) e 1 (en anos de calendario).

DÍASPORANO

Calcula o número de días do ano en que se produce a data inserida.

Sintaxe

DAYSINYEAR (Data)

data é calquera data o ano respectivo. O parámetro Data debe ser unha data válida de acordo coas opcións locais de LibreOffice.

Exemplo

= DAYSINYEAR (A1) devolve 366 días se A1 contén 1968/02/29, unha data válida para o ano 1968.

DÍASPORMES

Calcula o número de días do mes en que se produce a data inserida.

Sintaxe

DAYSINMONTH (Data)

data é calquera data no respectivo mes do ano desexada. O parámetro Data debe ser unha data válida de acordo coas opcións locais de LibreOffice.

Exemplo

= DAYSINMONTH (A1) devolve 29 días se A1 contén 1968/02/17, unha data válida para febreiro de 1968.

MESES

Calcula a diferenza en meses entre dúas datas.

Sintaxe

MESES (StartDate; EndDate; Tipo)

StartDate é a primeira data

EndDate é a segunda data

Introduza calcula o tipo de diferenza. Os valores posibles inclúen 0 (intervalo) e 1 (en meses de calendario).

Función

ROT13

Criptografía unha cadea de caracteres, movendo os personaxes 13 posicións no alfabeto. Tras a letra Z, o alfabeto comeza novamente (Rotación). Ao aplicar a función de cifrado de novo para o código resultante, pode descifrar o texto.

Sintaxe

ROT13(Texto)

Texto é a secuencia de caracteres a ser cifrada. ROT13 (ROT13 (Texto)) decifra o código.

SEMANAS

Calcula a diferenza en semanas entre dúas datas.

Sintaxe

Semanas (StartDate; EndDate; Tipo)

StartDate é a primeira data

EndDate é a segunda data

Introduza calcula o tipo de diferenza. Os valores posibles son 0 (intervalo) e 1 (en número de semanas).

SEMANASPORANO

Calcula o número de semanas do ano en que a data inserida ocorre O número de semanas defínese do seguinte xeito :. Unha semana que se estende por dous anos é engadido ao ano en que a maioría dos días da semana que se producen.

Sintaxe

WEEKSINYEAR (Data)

data é calquera data o ano respectivo. O parámetro Data debe ser unha data válida de acordo coas opcións locais de LibreOffice.

Exemplo

WEEKSINYEAR (A1) devolve 53 se A1 contén 1970/02/17, unha data válida para o ano 1970.

ÉANOBISESTO

Determina se un ano é un ano bisesto En caso afirmativo, a función pode voltar o valor 1 (VERDADEIRO) .; se non, el volverá 0 (TEITO).

Sintaxe

ISLEAPYEAR (\ "Data")

Date specifies whether a given date falls within a leap year. The Date parameter must be a valid date.

Exemplo

= ISLEAPYEAR (A1) devolve 1, se A1 contén 1968/02/29, a data válida do 29 de febreiro de 1968, na súa configuración de localidade.

You may also use =ISLEAPYEAR(DATE(1968;2;29)) or =ISLEAPYEAR("1968-02-29") giving the date string in the ISO 8601 notation.

Non use nunca = ISLEAPYEAR (2/29/68), porque iso sería primeiro avaliar 2 dividido por 29 dividido por 68, e, a continuación, calcular a función ISLEAPYEAR deste pequeno número como un número serial de data.

Add-ins través API LibreOffice

Add-ins can also be implemented through the LibreOffice API.

Precisamos da súa axuda!