Funcións estatísticas

Esta categoría contén as funcións Estatísticas .

Para acceder a esta orde...

Inserir - Función, categoría Estatística


Algúns dos exemplos usan a táboa de datos a continuación:

C

D

2

Valor x

Valor y

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


As funcións estatísticas descríbense nas subseccións seguintes.

Statistical Functions Part One

Statistical Functions Part Two

Statistical Functions Part Three

Statistical Functions Part Four

Statistical Functions Part Five

Precisamos da súa axuda!