Mathematical Functions

Esta categoría contén o Matemáticas funcións do Calc. Para abrir o Asistente de funcións , seleccione Inserir - Función .

AGREGAR

This function returns an aggregate result of the calculations in the range. You can use different aggregate functions listed below. The Aggregate function enables you to omit hidden rows, errors, SUBTOTAL and other AGGREGATE function results in the calculation.

RAWSUBTRACT

Subtracts a set of numbers and gives the result without eliminating small roundoff errors.

SUM

Suma un conxunto de números.

COR

Return a numeric value calculated by a combination of three colors (red, green and blue) and the alpha channel, in the RGBA color system. The result depends on the color system used by your computer.

SUMIFS

Returns the sum of the values of cells in a range that meets multiple criteria in multiple ranges.

ABS

Devolve o valor absoluto dun número.

Sintaxe

ABS(Número)

Número é o número cuxo valor absoluto é calculado. O valor absoluto dun número é o seu valor sen o sinal +/-.

Exemplo

=ABS(-56) dá 56.

=ABS(12) dá 12.

=ABS(0) dá 0.

ACOS

Devolve o coseno inverso trigonométricas dun número.

Sintaxe

ACOS(número)

Esta función devolve o coseno trigonométrico inverso de Number , que é o ángulo (en radiáns) cuxo coseno é Number. O ángulo de retorno está entre 0 e PI.

Para volver o ángulo en graos, use a función GRAOS.

Exemplo

= ACOS (-1) dá 3,14159265358979 (radiáns PI)

= GRAOS (ACOS (0,5)) dá 60. O coseno de 60 graos é de 0,5.

Abrir ficheiro cun exemplo:

ACOSH

Devolve o coseno hiperbólico inverso dun número.

Sintaxe

ACOSH(Número)

Esta función devolve o coseno hiperbólico inverso de Number , que é o número cuxo coseno hiperbólico é Number.

Número debe ser maior que ou igual a 1.

Exemplo

=ACOSH(1) dá 0.

=ACOSH(COSH(4)) dá 4.

Abrir ficheiro cun exemplo:

ACOT

Devolve a cotanxente inversa (a arccotanxente) do número indicado.

Sintaxe

ACOT(número)

Esta función devolve a cotanxente trigonométrica inversa de Número, que é o ángulo (en radiáns) cuxa cotanxente é Número. O ángulo de retorno está entre 0 e PI.

Para volver o ángulo en graos, use a función GRAOS.

Exemplo

= ACOT (1) dá 0,785398163397448 (PI / 4 radiáns).

= GRAOS (ACOT (1)) dá 45. A tanxente de 45 graos é 1.

Abrir ficheiro cun exemplo:

ACOTH

Devolve a inversa cotanxente hiperbólica do número indicado.

Sintaxe

ACOTH(Número)

Esta función devolve a inversa da cotanxente hiperbólica Número, que é o número cuxa cotanxente hiperbólica é Número.

Terá lugar un erro se o número é entre -1 e 1 inclusive.

Exemplo

=ACOTH(1,1) dá a cotanxente hiperbólica inversa de 1,1, aproximadamente 1,52226.

Abrir ficheiro cun exemplo:

ALEATORIO

Devolve un número aleatorio entre 0 e 1.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Sintaxe

ALEATORIO()

Esta función produce un novo número aleatorio cada vez Calc recalcula. Para forzar Calc para recalcular manualmente premendo F9.

To generate random numbers which never recalculate, either:

Exemplo

= RAND () dá un número aleatorio entre 0 e 1.

ALEATORIO.NV

Returns a non-volatile random number between 0 and 1.

Sintaxe

ALEATORIO.NV()

Esta función produce un número aleatorio non volátil na entrada. Unha función non volátil non se recalcula cos eventos de introdución novos. Esta función non recalcula ao premer F9, excepto cando o cursor está na cela que contén a función ou cando se emprega a orde Recalculate Hard (Maiúsculas++F9).

Exemplo

=ALEATORIO.NV() devolve un número aleatorio non volátil entre 0 e 1.

Technical information

tip

Esta función está dispoñíbel desde a versión 7.0 do LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.LIBREOFFICE.RAND.NV

ALEATORIOENTRE

Devolve un número aleatorio enteiro nun intervalo especificado.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Sintaxe

ALEATORIOENTRE(mínimo;máximo)

dá un número aleatorio enteiro entre enteiros inferior e superior (ambos inclusive).

Esta función produce un novo número aleatorio cada vez Calc recalcula. Para forzar o Calc a recalcular manualmente prema F9.

Para xerar números aleatorios que xamais recalcular, por favor copie as celas que conteñen esta función e utilice Editar - Pegado especial (con Pegar todo e Fórmulas non marcado e Números marcada).

Exemplo

= RANDBETWEEN (20; 30) dá un enteiro de entre 20 e 30.

ALEATORIOENTRE.NV

Returns an non-volatile integer random number in a specified range.

Sintaxe

ALEATORIOENTRE.NV(Mínimo; Máximo)

Returns an non-volatile integer random number between integers Bottom and Top (both inclusive). A non-volatile function is not recalculated at new input events or pressing F9. However, the function is recalculated when pressing F9 with the cursor on the cell containing the function, when opening the file, when using the Recalculate Hard command (Shift++F9) and when Top or Bottom are recalculated.

Exemplo

=RANDBETWEEN.NV(20;30) returns a non-volatile integer between 20 and 30.

=RANDBETWEEN.NV(A1;30) returns a non-volatile integer between the value of cell A1 and 30. The function is recalculated when the contents of cell A1 change.

Technical information

tip

Esta función está dispoñíbel desde a versión 7.0 do LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.LIBREOFFICE.RANDBETWEEN.NV

ARREDONDAR

arredonda un número para un certo número de cifras decimais.

Sintaxe

ARREDONDAR(Número [; Conta])

Volve Number redondeado para Count cifras decimais. Se Conta for omitida ou cero, a función arredonda ao número enteiro máis próximo. Se a conta sexa negativo, a función arredonda para o máis próximo de 10, 100, 1000, etc.

Esta función arredonda ao número máis próximo. Vexa ARREDONDARCARAABAIXO e ARREDONDARCARAARRIBA como alternativa.

Exemplo

=ARREDONDAR(2.348;2) dá 2.35

= ROUND (-32,4834; 3) dá -32,483. Cambiar o formato da cela para ver todos os decimais.

=ROUND(2.348;0) dá 2.

=ROUND(2.5) dá 3.

=ROUND(987.65;-2) dá 1000.

ARREDONDARCARAARRIBA

arredonda un número superior, lonxe do cero, para unha correcta precisión.

Sintaxe

ARREDONDARCARAARRIBA (Número [; Conta])

Volve Number redondeado para arriba (lonxe de cero) a Count cifras decimais. Se Conta for omitida ou cero, a función arredonda-se a un número enteiro. Se a conta sexa negativo, a función arredonda-se ao seguinte 10, 100, 1000, etc.

Esta función arredonda lonxe de cero. Vexa ROUNDDOWN e ROUND alternativas.

Exemplo

=ARREDONDARCARAARRIBA(1.1111;2) dá 1.12.

=ARREDONDARCARAARRIBA(1.2345;1) dá 1.3.

=ARREDONDARCARAARRIBA(45.67;0) dá 46.

=ROUNDUP(-45.67) dá -46.

= ARREDONDARCARAARRIBA (987,65; -2) dá 1000.

ASENO

Devolve o seno trigonométrico inverso dun número.

Sintaxe

ASENOH(número)

Esta función devolve o seno trigonométrico inverso de Número, que é o ángulo (en radiáns) cuxo seno é Número. O ángulo devolto é entre PI / 2 e + PI / 2.

Para volver o ángulo en graos, use a función GRAOS.

Exemplo

=ASENO(0) dá 0.

=ASENO(1) dá 1,5707963267949 (pi / 2 radiáns).

=GRAOS (ASENO (0.5)) dá 30. O seno de 30 graos é de 0,5.

Abrir ficheiro cun exemplo:

ASENOH

Devolve o seno hiperbólico inverso dun número.

Sintaxe

ASENOH(número)

Esta función devolve o seno hiperbólico inverso de Número, que é o número cuxo seno hiperbólico é Número.

Exemplo

=ASENOH (-90) dá aproximadamente -5,1929877.

=ASENOH(SINH(4)) dá 4.

Abrir ficheiro cun exemplo:

ATAN

Devolve a tanxente trigonométrica inversa dun número.

Sintaxe

ATAN(Número)

Esta función devolve a tanxente trigonométrica inversa de Number , que é o ángulo (en radiáns) cuxa tanxente é Número. O ángulo de retorno é entre PI / 2 e PI / 2.

Para volver o ángulo en graos, use a función GRAOS.

Exemplo

= ATAN (1) dá 0,785398163397448 (PI / 4 radiáns).

= GRAOS (ATAN (1)) dá 45. A tanxente de 45 graos é 1.

Abrir ficheiro cun exemplo:

ATAN2

Returns the angle (in radians) between the x-axis and a line from the origin to the point (NumberX|NumberY).

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sintaxe

ATAN2(NúmeroX; NúmeroY)

NúmeroX é o valor da coordenada x.

NúmeroY é o valor da coordenada y.

tip

Programming languages have usually the opposite order of arguments for their atan2() function.


ATAN2 returns the angle (in radians) between the x-axis and a line from the origin to the point (NumberX|NumberY)

Exemplo

=ATAN2(-5;9) returns 2.07789 radians.

To get the angle in degrees apply the DEGREES function to the result.

=GRAOS(ATAN2(12,3; 12,3)) dá 45. A tanxente de 45 graos é 1.

note

LibreOffice results 0 for ATAN2(0;0).


The function can be used in converting cartesian coordinates to polar coordinates.

=DEGREES(ATAN2(-8;5)) returns φ = 147.9 degrees

Cartesian coordinates to polar coordinates example

Abrir ficheiro cun exemplo:

ATANH

Devolve a tanxente hiperbólica inversa dun número.

Sintaxe

ATANH(Número)

Esta función devolve a tanxente hiperbólica inversa de Número, que é o número cuxa tanxente hiperbólica é Número.

Número debe obedecer á condición -1 <número <1.

Exemplo

=ATANH(0) dá 0.

Abrir ficheiro cun exemplo:

COCIENTE

Devolve a parte enteira dunha operación de división.

Sintaxe

COCIENTE (Numerador; Denominador)

Volve a parte enteira de Numerador dividido por Denominador .

QUOTIENT is equivalent to INT(numerator/denominator) for same-sign numerator and denominator, except that it may report errors with different error codes. More generally, it is equivalent to INT(numerator/denominator/SIGN(numerator/denominator))*SIGN(numerator/denominator).

Exemplo

= COCIENTE (11; 3) dá 3. O resto do 2 está perdido.

COMBINAR

Devolve o número de combinacións de elementos sen repetición.

Sintaxe

COMBIN (Count1; count2)

Count1 é o número de elementos no conxunto.

count2 é o número de elementos para escoller o conxunto.

COMBIN devolve o número de formas ordenadas para escoller estes elementos. Por exemplo, se hai 3 elementos A, B e C nun xogo, pode escoller dous elementos en 3 formas diferentes, é dicir, AB, AC e BC.

COMBIN aplica a fórmula: Count1 / (! Count2 * (Count1-count2))

Exemplo

=COMBIN(3;2) dá 3.

COMBINAR2

Devolve o número de combinacións dun subconxunto de elementos, incluíndo repeticións.

Sintaxe

Combina (Count1; count2)

Count1 é o número de elementos no conxunto.

count2 é o número de elementos para escoller o conxunto.

Combina devolve o número de formas orixinais para escoller estes elementos, onde a orde de elección é irrelevante, e repetición de elementos se admite. Por exemplo, se hai 3 elementos A, B e C nun xogo, pode escoller dous elementos en 6 xeitos diferentes, é dicir AA, AB, AC, BB, BC e CC.

Combina aplica a fórmula: (Count1 + Count2-1)!/(Count2! (Count1-1)!)

Exemplo

=COMBINA(3;2) dá 6.

CONVERT_OOO

Converts to euros a currency value expressed in one of the legacy currencies of 19 member states of the Eurozone, and vice versa. The conversion uses the fixed exchange rates at which the legacy currencies entered the euro.

tip

We recommend using the more flexible EUROCONVERT function for converting between these currencies. CONVERT_OOO is not a standardized function and is not portable.


Sintaxe

CONVERT_OOO(Value; "Text1"; "Text2")

Value is the amount of the currency to be converted.

Text1 is a three-character string that specifies the currency to be converted from.

Text2 is a three-character string that specifies the currency to be converted to.

Text1 and Text2 must each take one of the following values: "ATS", "BEF", "CYP", "DEM", "EEK", "ESP", "EUR", "FIM", "FRF", "GRD", "IEP", "ITL", "LTL", "LUF", "LVL", "MTL", "NLG", "PTE", "SIT", and "SKK".

One, and only one, of Text1 or Text2 must be equal to "EUR".

Exemplo

=CONVERT_OOO(100;"ATS";"EUR") returns the euro value of 100 Austrian schillings.

=CONVERT_OOO(100;"EUR";"DEM") converts 100 euros into German marks.

tip

Refer to the CONVERT_OOO wiki page for more details about this function.


COS

Devolve o coseno do ángulo especificado (en radiáns).

Sintaxe

COS(número)

Volve a (trigonométricas) coseno de Number , o ángulo en radiáns.

Para voltar o coseno dun ángulo en graos, use a función RADIANS.

Exemplo

= COS (PI () / 2) dá 0, o coseno de pi / 2 radiáns.

= COS (RADIANS (60)) dá 0,5, o coseno de 60 graos.

Abrir ficheiro cun exemplo:

COSH

Devolve o coseno hiperbólico dun número.

Sintaxe

COSH(Número)

Devolve o coseno hiperbólico de Number .

Exemplo

= COSH (0) dá 1, o coseno hiperbólico de 0.

Abrir ficheiro cun exemplo:

COT

Devolve a co-tanxente do ángulo especificado (en radiáns).

Sintaxe

COT(Número)

Volve a (trigonométricas) cotangente de Number , o ángulo en radiáns.

Para volver a co-tanxente dun ángulo en graos, use a función RADIANS.

A co-tanxente dun ángulo é equivalente a 1 dividido pola tanxente dese ángulo.

Exemplos:

= COT (PI () / 4) dá 1, a co-tanxente de pi / 4 radiáns.

= COT (RADIANS (45)) dá 1, a cotanxente de 45 graos.

Abrir ficheiro cun exemplo:

COTH

Devolve a co-tanxente hiperbólica dun determinado número (ángulo).

Sintaxe

COTH (Número)

Volve a cotanxente hiperbólica de Número.

Exemplo

= COTH (1) devolve o co-tanxente hiperbólica de 1, aproximadamente 1,3130.

Abrir ficheiro cun exemplo:

CSC

Devolve a cosecante do ángulo especificado (en radiáns). A cosecante dun ángulo é equivalente a 1 dividido polo seno dese ángulo

tip

Esta función está dispoñíbel desde o LibreOffice 3.5.


Sintaxe

CSC(Número)

Volve a (trigonométrica) cosecante de Número, o ángulo en radiáns.

Para volver a cosecante dun ángulo en graos, use a función RADIANS.

Exemplo

= CSC (PI () / 4) dá aproximadamente 1,4142135624, o inverso do seno de pi / 4 radiáns.

=CSC(RADIANS (30)) dá 2, a cosecante de 30 graos.

Abrir ficheiro cun exemplo:

CSCH

Devolve a cosecante hiperbólica dun número.

tip

Esta función está dispoñíbel desde o LibreOffice 3.5.


Sintaxe

CSCH(Número)

Volve a cosecante hiperbólica deNúmero.

Exemplo

= CSCH (1) dá aproximadamente 0,8509181282, a co-secante hiperbólica de 1.

Abrir ficheiro cun exemplo:

ENT

Arredonda un número cara a abaixo ata o número enteiro máis próximo.

Sintaxe

INT(número)

Volve Number redondeado ao número enteiro máis próximo.

Os números negativos redondeado cara abaixo ata o número enteiro máis abaixo.

Exemplo

=INT(5.7) dá 5.

=INT(-1.3) dá -2.

EUROCONVERTER

Converte entre moeda nacional e europeo vello de e para Euros.

Sintaxe

CONVERTEREURO(Valor; "De_moeda"; "Para_modea" [; precisión_total [; precisión_triangulación]])

Valor é o valor da moeda a ser convertido.

De_moeda e Para_moeda son as unidades monetarias da que hai que converter e á que hai que converter respectivamente. Deben ser texto, a abreviatura oficial da moeda (por exemplo, «EUR»). As taxas (mostradas por euro) foron definidas pola Comunidade Europea.

Full_precision é opcional. Se omitido ou falso, o resultado é redondeado segundo os decimais do diñeiro To. Se Full_precision é VERDADEIRO, o resultado non é redondeado.

Precisión_triangulación é opcional. Se se indica Precisión_triangulación e >=3, o resultado intermedio da conversión triangular (moeda1,EUR,moeda2) arredóndase a esa precisión. Se se omite Precisión_triangulación, o resultado intermedio non se arredonda. Tamén, se a moeda de destino for «EUR», Precisión_triangulación emprégase como se a triangulación fose necesaria e aplícase a conversión de EUR a EUR.

Exemplos

= EUROCONVERT (100;"ATS";"EUR") converte 100 Schillings Austrian en Euros.

= EUROCONVERT (100;"EUR";"DEM") converte 100 euros en marcos alemáns.

EXP

Devolve e elevado á potencia dun número. A constante e ten un valor de aproximadamente 2,71828182845904.

Sintaxe

EXP (Número)

Número é a potencia á que e debe ser levantada.

Exemplo

= EXP (1) dá 2,71828182845904, a constante matemática e coa precisión do Calc.

FACT

Devolve o factorial dun número.

Sintaxe

FACT(número)

Volve Number!, O factorial de Number , calculado como 1 * 2 * 3 * 4 * ... * Número.

= FACT (0) devolve 1, por definición.

The factorial of a negative number returns the "invalid argument" error.

Exemplo

=FACT(3) devolve 6.

=FACT(0) devolve 1.

GCD_EXCEL2003

The result is the greatest common divisor of a list of numbers.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Sintaxe

GCD_EXCEL2003(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Exemplo

=GCD_EXCEL2003(5;15;25) returns 5.

GRAOS

Converte radiáns en graos.

Sintaxe

GRAOS (Number)

Número é o ángulo en radiáns para ser convertidos en graos.

Exemplo

= GRAOS (PI ()) dá 180 graos.

IMPAR

Arredonda un número positivo ao número enteiro raro máis próximo e un número negativo ao número enteiro raro máis próximo.

Sintaxe

IMPAR(Número)

Volve Number redondeado ao seguinte enteiro raro superior, lonxe de cero.

Exemplo

=ODD(1.2) dá 3.

=ODD(1) dá 1.

=ODD(0) dá 1.

=ODD(-3.1) dá -5.

LCM_EXCEL2003

The result is the lowest common multiple of a list of numbers.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Sintaxe

LCM_EXCEL2003(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Exemplo

=LCM_EXCEL2003(5;15;25) returns 75.

LN

Devolve o logaritmo natural en base á constante e dun número. A constante e ten un valor de preto de 2,71828182845904.

Sintaxe

LN(Número)

Número é o valor cuxo logaritmo natural debe ser calculado.

Exemplo

= LN (3) devolve o logaritmo natural de 3 (aproximadamente 1,0986).

=LN(EXP(321)) dá 321.

LOG

Devolve o logaritmo dun número á base especificada.

Sintaxe

LOG(Número [; Base])

Número é o valor cuxo logaritmo é calculado.

Base (opcional) é a base para o cálculo do logaritmo. Se se omite, asúmese Base 10.

Exemplo

= LOG (10; 3) devolve o logaritmo en base 3 de 10 (aproximadamente 2,0959).

=LOG(7^4;7) dá 4.

LOG10

Devolve o logaritmo de base 10 dun número.

Sintaxe

LOG10(Número)

Devolve o logaritmo de base 10 de Number .

Exemplo

= LOG10 (5) devolve o logaritmo de base 10 de 5 (aproximadamente 0,69897).

MARRED

Devolve un número arredondado para o múltiple máis próximo doutro número.

Sintaxe

MROUND (Número; múltiple)

Volve Number redondeado ao múltiplo máis próximo de Multiple .

Unha implementación alternativa sería Multiple * ROUND (Número / múltiple).

Exemplo

= MROUND (15,5; 3) dá 15, como 15,5 está máis preto de 15 (= 3 * 5) do que a 18 (= 3 * 6).

= MROUND (1,4; 0,5) dá 1,5 (= 0.5 * 3).

MDC

Devolve o máximo divisor común de dous ou máis enteiros.

A maior divisor común maior é o número enteiro positivo, que vai dividir, sen deixar rastro, cada un dos números enteiros indicados.

Sintaxe

GCD(Integer 1 [; Integer 2 [; … [; Integer 255]]])

Integer 1, Integer 2, … , Integer 255 are integers, references to cells or to cell ranges of integers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemplo

= GCD (16; 32; 24) dá o resultado 8, porque 8 é o maior número que pode dividirse 16, 24 e 32 sen un resto.

= GCD (B1: B3) en células B1, B2, B3 conter 9 , 12 , 9 dá 3.

MMC

Devolve o mínimo común múltiplo de un ou máis números enteiros.

Sintaxe

LCM(Integer 1 [; Integer 2 [; … [; Integer 255]]])

Integer 1, Integer 2, … , Integer 255 are integers, references to cells or to cell ranges of integers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemplo

If you enter the numbers 512; 1024 and 2000 as Integer 1;2 and 3, then 128000 will be returned.

MULTINOMIAL

Returns the factorial of the sum of the arguments divided by the product of the factorials of the arguments.

Sintaxe

MULTINOMIAL(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemplo

= multinomial (F11: H11) dá 1260, se F11 para H11 conteñen os valores 2 , 3 e 4 . Isto corresponde a fórmula = (2 + 3 + 4)!/(2! * 3! * 4!)

PAR

arredonda un número positivo ao seguinte número enteiro par e un número negativo cara abaixo ao seguinte número enteiro par.

Sintaxe

EVEN(Número)

Volve Número redondeado ao seguinte número enteiro por arriba, lonxe de cero.

Exemplo

=EVEN(2.3) dá 4.

=EVEN(2) dá 2.

=EVEN(0) dá 0.

=EVEN(-0.5) dá -2.

PI

Devolve 3,14159265358979, o valor da constante matemática pi para 14 casas decimais.

Sintaxe

PI()

Exemplo

= PI () dá 3,14159265358979.

POTENCIA

Devolve un número elevado a outro número.

Sintaxe

PODER (Base; Exponent)

Volve Base de datos elevado á potencia de Exponent .

O mesmo resultado se pode conseguir mediante o operador de exponenciação ^:

Base de ^ expoñente

note

=POWER(0,0) returns 1.


Exemplo

= POWER (4, 3) dá 64, que é de 4 a potencia de 3.

= 4 ^ 3 tamén dá 4 á potencia de 3.

PRODUTO

Multiplica todos os números facilitados como argumentos e devolve o produto.

Sintaxe

PRODUTO(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemplo

=PRODUTO(2;3;4) devolve 24.

Función

RADIÁNS

Converte graos en radiáns.

Sintaxe

RADIANS (Number)

N é o ángulo, en graos para ser convertido en radiáns.

Exemplo

= RADIANS (90) dá 1,5707963267949, que é PI / 2 a precisión do Calc.

RAÍZC

Devolve a raíz cadrada dun número positivo.

Sintaxe

ORDE(Número)

Volve a raíz cadrada positiva de Número.

Número debe ser positivo.

Exemplo

=SQRT(16) dá 4.

= sqrt (-16) dá unargumento non válido erro.

RAÍZPI

Devolve a raíz cadrada de (PI veces un número).

Sintaxe

SQRTPI (Number)

Volve a raíz cadrada positiva de (PI multiplicado por Number ).

Isto é equivalente a sqrt (PI () * Number) .

Exemplo

= SQRTPI (2) devolve o squareroot de (2PI), preto de 2,506628.

RESTO

Devolve o resto cando un número enteiro está dividido por outro.

Sintaxe

MOD (dividendo; Divisor)

Para argumentos enteiros esta función devolve Dividendo módulo Divisor, que é o resto cando Dividendo é dividido por Divisor .

Esta función é aplicada como Dividendo - Divisor * INT (Dividendo / Divisor), e esta fórmula dá o resultado se os argumentos non son enteiro.

Exemplo

= MOD (22; 3) dá 1, o resto cando 22 divídese por tres.

=MOD(11.25;2.5) dá 1.25.

ROUNDDOWN

Truncates a number while keeping a specified number of decimal digits.

SEC

Devolve a secante do ángulo especificado (en radiáns). O secante dun ángulo é equivalente a 1 dividido polo coseno do que o ángulo

tip

Esta función está dispoñíbel desde o LibreOffice 3.5.


Sintaxe

SEC(Número)

Volve a (trigonométricas) secante de Number , o ángulo en radiáns.

Para volver a secante dun ángulo en graos, use a función RADIANS.

Exemplo

= SEC (PI () / 4) dá aproximadamente 1,4142135624, o inverso do coseno de pi / 4 radiáns.

= SEC (RADIANS (60)) dá 2, a secante de 60 graos.

Abrir ficheiro cun exemplo:

SECH

Devolve a secante hiperbólico dun número.

tip

Esta función está dispoñíbel desde o LibreOffice 3.5.


Sintaxe

SECH(Número)

Devolve a secante hiperbólica de Número.

Exemplo

= sech (0) dá 1, a secante hiperbólica de 0.

Abrir ficheiro cun exemplo:

SENO

Devolve o seno do ángulo especificado (en radiáns).

Sintaxe

SIN(Número)

Volve a (trigonométricas) seno Number , o ángulo en radiáns.

Para voltar o seno dun ángulo en graos, use a función RADIANS.

Exemplo

= SIN (PI () / 2) dá 1, o seno de pi / 2 radiáns.

= SIN (RADIANS (30)) dá 0,5, o seno de 30 graos.

Abrir ficheiro cun exemplo:

SENOH

Devolve o seno hiperbólico dun número.

Sintaxe

SINH(Número)

Devolve o seno hiperbólico de Number .

Exemplo

= sinh (0) dá 0, o seno hiperbólico de 0.

Abrir ficheiro cun exemplo:

SINAL

Devolve o sinal dun número. dá 1 se o número é positivo, -1 se é negativo e 0 se cero.

Sintaxe

SIGN (Número)

Número é o número cuxo sinal está a ser determinado.

Exemplo

=SIGN(3.4) dá 1.

=SIGN(-4.5) dá -1.

SUBTOTAL

Calcula subtotais. Un intervalo xa contén subtotais, estes non sexan utilizados para outros cálculos. Use esta función cos filtros automáticos para sacar só os rexistros filtrados en conta.

Sintaxe

Subtotal (función; Range)

Función é un número que representa unha das seguintes funcións:

Índice de función

(inclúe valores agochados)

Índice de función

(ignora valores agochados)

Función

1

101

MEDIA

2

102

CONTAR

3

103

CONTARA

4

104

MÁXIMO

5

105

MÍNIMO

6

106

PRODUTO

7

107

DESVEST

8

108

DESVESTP

9

109

SUMA

10

110

VAR

11

111

VARP


Empregue números entre 1 e 11 para incluír filas agochadas manualmente ou 101 e 111 para excluílas; as celas filtradas exclúense sempre.

Faixa é o intervalo cuxas celas están incluídos.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemplo

Ten unha táboa no intervalo de celas A1:B6 que contén unha lista de materiais para 10 estudantes. A fila 2 (bolígrafo) está agochada manualmente. Vostede quere ver a suma dos valores que se ven; ou sexa, só o subtotal das filas filtradas. Neste caso, a fórmula correcta sería:

A

B

1

ELEMENTO

CANTIDADE

2

Bolígrafo

10

3

Lapis

10

4

Caderno

10

5

Goma

10

6

Afiador

10


=SUBTOTAL(9;B2:B6) devolve 50.

=SUBTOTAL(109;B2:B6) devolve 40.

SUMARCAD

Calculates the sum of the squares of a set of numbers.

Sintaxe

SUMARCAD(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemplo

If you enter the numbers 2; 3 and 4 in the Number 1; 2 and 3 arguments, 29 is returned as the result.

SUMARSECUENCIA

Suma os primeiros termos dunha serie de potencia.

SERIESSUM(x;n;m;c) = c1xn + c2xn+m + c3xn+2m + ... + cixn + (i-1)m.

Sintaxe

SUMARSECUENCIA( X; N; M; Coeficientes)

X é o valor de entrada á serie de potencia.

N é o poder de inicio

M é o incremento de aumentar N

Coeficientes é unha serie de coeficientes. Para cada coeficiente a suma da serie é estendida por unha sección.

Exemplo

=SERIESSUM(A1; 0; 1; {1; 2; 3}) calculates the value of 1+2x+3x2, where x is the value in cell A1. If A1 contains 1, the formula returns 6; if A1 contains 2, the formula returns 17; if A1 contains 3, the formula returns 34; and so on.

tip

Refer to the SERIESSUM wiki page for more details about this function.


SUMIF

Adds the cells specified by a given criterion. This function is used to sum a range when you search for a certain value.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

Ao empregar funcións nas que un ou máis argumentos sexan criterios de busca que representen unha expresión regular, téntase primeiro converter os criterios da cadea en números. Por exemplo, «.0» convértese en 0.0, etc. Se resulta ben, a busca non será unha coincidencia de expresión regular senón unha coincidencia numérica. Porén, ao traballar cunha configuración rexional na que o separador decimal non sexa o punto, como en galego, o punto fai que funcione a conversión a expresión regular. Para obrigar a que a avaliación sexa dunha expresión regular no canto dunha expresión numérica hai que empregar algunha expresión que non se poda confundir cunha numérica, como «.[0]», «.\0» ou «(?i).0».


Sintaxe

SUMIF(Range; Criterion [; SumRange])

Range is the range to which the criterion is to be applied.

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

SumRange é o intervalo desde o que os valores son sumados. Se ese parámetro non fose indicado, os valores atopados na franxa son sumadas.

note

SUMIF supports the reference concatenation operator (~) only in the Range parameter, and only if the optional SumRange parameter is not given.


Exemplo

Para resumir só números negativos: = SUMIF (A1: A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:B10) - sums values from the range B1:B10 only if the corresponding values in the range A1:A10 are >0.

Vexa COUNTIF () para obter algúns exemplos de sintaxe que poden ser usados ​​con SUMIF ().

TAN

Devolve a tanxente do ángulo especificado (en radiáns).

Sintaxe

TAN(Número)

Volve a (trigonométricas) tanxente Number , o ángulo en radiáns.

Para volver a tanxente dun ángulo en graos, use a función RADIANS.

Exemplo

= TAN (PI () / 4) dá 1, a tanxente de pi / 4 radiáns.

= TAN (RADIANS (45)) dá 1, a tanxente de 45 graos.

Abrir ficheiro cun exemplo:

TANH

Devolve a tanxente hiperbólica dun número.

Sintaxe

TANH(Número)

Volve a tanxente hiperbólica de Number .

Exemplo

= TANH (0) dá 0, a tanxente hiperbólica de 0.

Abrir ficheiro cun exemplo:

TRUNC

Truncates a number while keeping a specified number of decimal digits.

Precisamos da súa axuda!