Funci贸ns de informaci贸n

Esta categor铆a cont茅n as Estat铆sticas funci贸ns.

Para acceder a esta orde...

Inserir - Funci贸n, categor铆a Informaci贸n


Os datos na t谩boa que segue serve como a base para alg煤ns dos exemplos nas descrici贸ns das funci贸ns:

C

D

2

x value

y value

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


ACTUAL

Esta funci贸n devolve o resultado ata o momento de avaliar a f贸rmula do cal 茅 unha parte (noutras palabras o resultado, tanto como que a avaliaci贸n ten). O seu principal uso 茅 en conxunto coa funci贸n STYLE () para aplicar estilos seleccionados para unha c茅lula, dependendo do contido da cela.

Sintaxe

ACTUAL()

Exemplo

=1+2+ACTUAL()

O exemplo d谩 6. A f贸rmula 茅 calculada a partir de esquerda a dereita, como: 1 + 2 茅 igual a 3, dando o resultado cando a data actual () se atopa; CORRENTE (), por conseguinte, produce 3, que se engade ao orixinal 3, para dar 6.

=A2+B2+STYLE(IF(CURRENT()>10;"Red";"Default"))

O exemplo d谩 A2 + B2 (STYLE d谩 0 aqu铆). Se esta suma 茅 maior que 10, o estilo de vermello 茅 aplicado 谩 cela. Vexa STYLE funci贸n para m谩is explicaci贸ns.

="choo"&ACTUAL()

O exemplo devolve choochoo.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.CURRENT

CELA

Devolve informaci贸n sobre enderezo, formato ou o contido dunha cela.

Sintaxe

CELA ("InfoType" [; Referencia])

InfoType 茅 a cadea de caracteres que especifica o tipo de informaci贸n. A cadea de caracteres 茅 sempre en Ingl茅s. Mai煤sculas ou min煤sculas 茅 opcional.

InfoType

Significado

COL

Devolve o n煤mero da columna referenciada.

=CELA("COL";D2) d谩 4.

ROW

Devolve o n煤mero da li帽a referenciada.

=CELA("FILA";D2) d谩 2.

SHEET

Devolve o n煤mero da folla referenciado.

= CELA (\ "Folla de"; Sheet3.D2) d谩 3.

ADDRESS

Volve a direcci贸n absoluto da c茅lula referenciada.

= CELA (\ "DIRECCI脫N"; D2) d谩 $ D $ 2.

= CELA (\ "DIRECCI脫N"; Sheet3.D2) d谩 $ Sheet3 $ D $ 2 ..

=CELL("ADDRESS";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) returns 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.$D$2.

FILENAME

Devolve o nome do ficheiro eo n煤mero da folla da cela referenciada.

=CELL("FILENAME";D2) returns 'file:///X:/dr/own.ods'#$Sheet1, if the formula in the current document X:\dr\own.ods is located in Sheet1.

=CELL("FILENAME";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) returns 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.

COORD

Returns the complete cell address in Lotus鈩 notation.

= CELA (\ "Coord"; D2) d谩 $ A: $ D $ 2.

= CELA (\ "Coord"; Sheet3.D2) d谩 $ C: $ D $ 2.

CONTENTS

Devolve o contido da cela referenciada, sen nada de formato.

TYPE

Devolve o tipo de contido da cela.

b = baleiro. c茅lula baleira

l = etiqueta. Texto, resultado dunha f贸rmula como texto

v = valor. Valor, resultado dunha f贸rmula como un n煤mero

WIDTH

Volve o ancho da columna referenciada. A unidade 茅 o n煤mero de ceros (0) que se encaixan na columna no texto est谩ndar eo tama帽o est谩ndar.

PREFIX

Volve o ali帽amento da cela referida.

'= Ali帽ar 谩 esquerda ou 谩 esquerda xustificada

" = ali帽ar 谩 dereita

^ = centrado

\ = repetici贸n (actualmente inactivo)

PROTECT

Devolve o estado da protecci贸n desa cela.

1 = a cela est谩 protexida

0 = a cela non est谩 protexida

FORMAT

Devolve unha cadea de caracteres que indica o formato num茅rico.

, = n煤mero con separador de miles

F = n煤mero sen separador de miles

C = formato de moeda

S = representaci贸n exponencial, por exemplo, 1,234+E56

P = porcentaxe

Nos formatos anteriores, o n煤mero de cifras decimais despois o separador decimal determ铆nase como un n煤mero. Exemplo: o formato de n煤mero #, ## 0,0 retorno, 1 eo n煤mero formato 00.000% d谩 P3

D1 = MMM-D-AA, MM-D-YY e formatos semellantes

D2 = DD-MM

D3 = MM-YY

D4 = DD-MM-AAAA HH: MM: SS

D5 = MM-DD

D6 = HH: MM: SS AM / PM

D7 = HH: MM AM / PM

D8 = HH: mm: ss

D9 = hh: mm

G = Todos os outros formatos

- (Menos) ao final = n煤meros negativos son formatados en cor

() (Par茅nteses) ao final = existe un par茅ntese de apertura no c贸digo de formato

COLOR

Devolve 1 se os valores negativos foron formatados en cor; caso contrario, 0.

PARENTHESES

Devolve 1 se o c贸digo de formato cont茅n unha par茅ntese de abertura (, de non ser as铆, devolve 0.


Referencia (lista de opci贸ns) 茅 a posici贸n da cela para ser examinada. Se Referencia 茅 un intervalo, as c茅lulas se move cara 谩 parte superior esquerda do intervalo. Se Referencia est谩 ausente, $ [officename] Calc usa a posici贸n da cela en que esta f贸rmula 茅 situado. Microsoft Excel usa a referencia da cela na que o cursor est谩 situado.

ENBRANCO

Devolve VERDADEIRO se a referencia a unha cela est谩 baleiro. Esta funci贸n util铆zase para determinar se o contido dunha cela est谩 baleiro. Unha c茅lula cunha f贸rmula interior non est谩 baleira.

Se se produce un erro, a funci贸n devolve un valor l贸xico ou num茅rico.

Sintaxe

脡BRANCO (valor)

Valor 茅 o contido que hai que comprobar.

Exemplo

= 脡BRANCO (D2) d谩 FALSE como un resultado.

F脫RMULA

Mostra a f贸rmula dunha cela da f贸rmula como unha cadea de texto.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Sintaxe

F脫RMULA (Referencia)

Referencia 茅 unha referencia a unha cela que cont茅n unha f贸rmula.

Unha referencia non 茅 v谩lida ou unha referencia a unha cela sen f贸rmula resulta por valor de erro # N / A.

Exemplo

Se a cela A8 cont茅n a f贸rmula = SUM (1, 2, 3) , logo

= FORMULA (A8) devolve o texto = SUM (1, 2, 3).

INFO

d谩 informaci贸n espec铆fica sobre o escritorio actual. A funci贸n recibe un 煤nico argumento de texto e devolve os datos en funci贸n dese par谩metro.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Sintaxe

INFO("tipo")

A t谩boa a seguir lista os valores para o par谩metro de texto Tipo e os valores de retorno da funci贸n INFO.

Valor para 芦Tipo禄

D谩 o valor

"osversion"

Sempre 芦Windows (32-bit) NT 5.01禄, por motivos de compatibilidade

"system"

The type of the operating system:
"ANDROID" for Google mobile operating system
"DRAGONFLY" for DragonFly operating system forked from FreeBSD
"EMSCRIPTEN" for browser WebAssembly system
"FREEBSD", "OPENBSD" or "NETBSD" for operating systems based on the Berkeley Software Distribution (BSD)
"HAIKU" for BeOS compatible operating system
"iOS" for Apple mobile operating system
"LINUX" for GNU/Linux based operating systems
"MACOSX" for Apple macOS
"SOLARIS" for Oracle Solaris operating system
"WNT" for Microsoft Windows

"release"

O identificador da edici贸n do produto, como por exemplo 芦300m25(Build:9876)禄

"numfile"

Sempre 1, por motivos de compatibilidade

"recalc"

Current formula recalculation mode, either "Automatic" or "Manual" (localized into LibreOffice language)


note

Outras aplicaci贸ns de folla de c谩lculo pode aceptar valores situados ao Tipo par谩metro, pero o Calc do LibreOffice s贸 acepta os valores ingleses.


Exemplo

= INFO (\ "liberaci贸n") devolve o n煤mero de lanzamento do produto do LibreOffice en uso.

= INFO (D5) con c茅lula D5 cont茅n unha secuencia de texto sistema devolve o tipo de sistema de operaci贸n.

N

Devolve o valor num茅rico do par谩metro dato. Devolve 0 se o par谩metro 茅 un texto ou TEITO.

Se ocorrer un erro a funci贸n devolve o valor de erro.

Sintaxe

N(valor)

Valor 茅 o par谩metro para ser convertida nun n煤mero. N () devolve o valor num茅rico se poida. El d谩 os valores l贸xicos VERDADEIRO e FALSE como 1 e 0 respectivamente. El d谩 texto como 0.

Exemplo

= N(123) devolve 123

= N(VERDADEIRO) devolve 1

= N(FALSO) devolve 0

= N("abc") devolve 0

= N (1/0) regresa # DIV / 0!

NONDISP

Devolve o valor de erro # N / A.

Sintaxe

NA()

Exemplo

= NA () converte o contido da cela en # N / A.

TIPO

Returns the type of value, where 1 = number, 2 = text, 4 = Boolean value, 8 = formula, 16 = error value, 64 = array.

Se se produce un erro, a funci贸n devolve un valor l贸xico ou num茅rico.

Sintaxe

TYPE (Valor)

Value is a specific value for which the data type is determined.

Exemplo (ver o exemplo da t谩boa de enriba)

= TYPE (C2) d谩 2, como resultado.

= TYPE (D9) d谩 1 como resultado.

脡ERR

As probas de condici贸ns de erro, excepto o # N / A valor de erro, e d谩 VERDADEIRO ou TEITO.

Se se produce un erro, a funci贸n devolve un valor l贸xico ou num茅rico.

Sintaxe

脡ERRO (Valor)

Valor 茅 calquera valor ou expresi贸n que se proba para ver se hai un valor de erro diferente de #N/D presente.

Exemplo

= 脡ERRO (C8) en C8 c茅lula cont茅n = 1/0 d谩 VERDADEIRO, porque 茅 un 1/0 erro.

=脡ERRO(C9) onde a cela C9 cont茅n =NA() devolve FALSO, porque 脡ERRO() ignora o erro #N/D.

Funci贸n

脡ERRO

Proba as condici贸ns de erro, inclu铆ndo o valor de erro #N/D, e devolve VERDADEIRO ou FALSO.

Se se produce un erro, a funci贸n devolve un valor l贸xico ou num茅rico.

Sintaxe

脡ERRO (Valor)

Valor 茅 ou ref铆rese ao valor a ser probado. 脡ERROOR () devolve VERDADEIRO se hai un erro e FALSE se non.

Exemplo

= 脡ERRO (C8) en C8 c茅lula cont茅n = 1/0 d谩 VERDADEIRO, porque 茅 un 1/0 erro.

= 脡ERRO (C9) en que C9 c茅lula cont茅n = NA () d谩 VERDADEIRO.

Funci贸n

脡ERRO

Returns the value if the cell does not contain an error value, or the alternative value if it does.

tip

Esta funci贸n est谩 dispo帽铆bel desde a versi贸n 4.0 do LibreOffice.


Sintaxe

SE脡ERRO(Valor; Valor_alternativo)

Value is the value or expression to be returned if it is not equal or results in an error.

Alternate_value is the value or expression to be returned if the expression or value of Value is equal or results in an error.

Exemplo

= 脡ERRO (C8) en C8 c茅lula cont茅n = 1/0 d谩 VERDADEIRO, porque 茅 un 1/0 erro.

= 脡ERRO (C8) en C8 c茅lula cont茅n = 1/0 d谩 VERDADEIRO, porque 茅 un 1/0 erro.

脡F脫RMULA

Devolve VERDADEIRO se unha c茅lula 茅 unha c茅lula de f贸rmula.

Se se produce un erro, a funci贸n devolve un valor l贸xico ou num茅rico.

Sintaxe

脡FORMULA (Referencia)

Referencia indica a referencia a unha cela na que a proba realizarase para determinar se cont茅n unha f贸rmula.

Exemplo

= 脡FORMULA (C4) d谩 FALSO se a c茅lula C4 cont茅n o n煤mero 5 .

脡IMPAR

Devolve VERDADEIRO se o valor 茅 impar, ou FALSE se o n煤mero 茅 mesmo.

Sintaxe

脡IMPAR (valor)

Valor 茅 o valor a ser verificado.

Se o valor non 茅 un n煤mero enteiro calquera d铆xitos despois da coma son ignorados. O sinal de Valor tam茅n 茅 ignorado.

Exemplo

= 脡IMPAR (33) d谩 VERDADEIRO

= 脡IMPAR (48) d谩 FALSE

= 脡IMPAR (3.999) d谩 VERDADEIRO

= 脡IMPAR (-3,1) d谩 VERDADEIRO

脡IMPAR_ADD

Devolve VERDADEIRO (1) se o n煤mero non voltar un n煤mero enteiro cando dividido por dous.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Sintaxe

脡IMPAR_ADD(Number)

N煤mero 茅 o n煤mero a ser probado.

Exemplo

=脡IMPAR_ADD(5) d谩 1.

脡L脫XICO

Probas para un valor l贸xico (VERDADEIRO ou FALSO).

Se ocorrer un erro, a funci贸n devolve FALSE.

Sintaxe

ISLOGICAL (Valor)

Volve VERDADEIRO se Valor 茅 un valor l贸xico (VERDADEIRO ou FALSO), e d谩 FALSE se non.

Exemplo

= ISLOGICAL (99) d谩 FALSE, porque 99 茅 un n煤mero, non un valor l贸xico.

= ISLOGICAL (Isna (D4)) d谩 VERDADEIRO calquera que sexa o contido da cela D4, porque Isna () devolve un valor l贸xico.

脡NONDISP

Devolve VERDADEIRO se unha cela cont茅n o valor de erro #N/D (valor non dispo帽铆bel).

Se ocorrer un erro, a funci贸n devolve FALSE.

Sintaxe

Isna (valor)

Valor 茅 o valor ou expresi贸n sendo probada.

Exemplo

= Isna (D3) d谩 FALSE como un resultado.

脡NONDISP

Returns the value if the cell does not contain the #N/A (value not available) error value, or the alternative value if it does.

tip

Esta funci贸n est谩 dispo帽铆bel desde a versi贸n 4.0 do LibreOffice.


Sintaxe

IFNA(Value; Alternate_value)

Value is the value or expression to be returned if it is not equal or results in an #N/A error.

Alternate_value is the value or expression to be returned if the expression or value of Value is equal or results in an #N/A error.

Exemplo

=IFNA(D3;D4) returns the value of D3 if D3 does not result in an #N/A error, or D4 if it does.

脡NONTEXTO

Comproba se o contido da cela 茅 texto ou n煤meros, e d谩 FALSE se o contido do texto.

Se ocorrer un erro, a funci贸n devolve VERDADEIRO.

Sintaxe

脡NONTEXT (Valor)

Valor 茅 calquera valor ou expresi贸n en que unha proba se realiza para determinar se se trata dun texto ou n煤meros ou un valor booleano.

Exemplo

= 脡NONTEXTO (D2) d谩 FALSE se a c茅lula D2 cont茅n o texto abcdef .

= 脡NONTEXTO (D9) d谩 VERDADEIRO se a c茅lula D9 cont茅n o n煤mero 8 .

脡N脷MERO

Devolve VERDADEIRO se o valor fai referencia a un n煤mero.

Se se produce un erro, a funci贸n devolve un valor l贸xico ou num茅rico.

Sintaxe

ISNUMBER (Valor)

Valor 茅 calquera expresi贸n sendo probada para determinar se se trata dun n煤mero ou texto.

Exemplo

= ISNUMBER (C3) d谩 VERDADEIRO se a c茅lula C3 cont茅n o n煤mero 4 .

= ISNUMBER (C2) d谩 FALSE se a c茅lula C2 cont茅n o texto abcdef .

脡PAR

Devolve VERDADEIRO se o valor 茅 un n煤mero enteiro par, ou se o valor 茅 estra帽o.

Sintaxe

脡PAR (Valor)

Valor 茅 o valor a ser verificado.

Se o valor non 茅 un n煤mero enteiro calquera d铆xitos despois da coma son ignorados. O sinal de Valor tam茅n 茅 ignorado.

Exemplo

= 脡PAR (48) d谩 VERDADEIRO

= 脡PAR (33) d谩 FALSE

= 脡PAR (0) d谩 VERDADEIRO

= 脡PAR (-2,1) d谩 VERDADEIRO

= 脡PAR (3.999) d谩 FALSE

脡PAR_ADD

As probas de n煤meros pares. d谩 1 se o n煤mero dividido por 2 d谩 un enteiro.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Sintaxe

脡PAR_ADD (Number)

N煤mero 茅 o n煤mero a ser probado.

Exemplo

=脡PAR_ADD(5) d谩 0.

= 脡PAR_ADD (A1) d谩 1 se a c茅lula A1 cont茅n o n煤mero 2 .

脡REF

probas se o argumento 茅 unha referencia. Devolve VERDADEIRO se o argumento 茅 unha referencia, d谩 FALSE se non. Cando dada unha referencia esta funci贸n non examinar o valor que est谩 a ser referenciado.

Se se produce un erro, a funci贸n devolve un valor l贸xico ou num茅rico.

Sintaxe

脡REF(valor)

Valor 茅 o valor a ser probado, para determinar se 茅 unha referencia.

Exemplo

= 脡REF (C5) devolve o resultado VERDADEIRO porque C5 茅 unha referencia v谩lida.

= 脡REF (\ "abcdef") d谩 sempre un texto falso porque nunca pode ser unha referencia.

=脡REF(4) d谩 FALSO.

= 脡REF (INDIRECTO (\ "A6")) d谩 VERDADEIRO, porque indirecta 茅 unha funci贸n que devolve unha referencia.

= 脡REF (ADDRESS (1; 1; 2;"Sheet2")) d谩 FALSE, porque a direcci贸n 茅 unha funci贸n que d谩 un texto, a铆nda que el se parece un referencia.

脡TEXTO

Devolve VERDADEIRO se o contido da cela referir ao texto.

Se ocorrer un erro, a funci贸n devolve FALSE.

Sintaxe

ISTEXT (Valor)

Valor 茅 un valor, n煤mero, valor booleano, ou un valor de erro a ser probado.

Exemplo

= ISTEXT (D9) d谩 VERDADEIRO se a c茅lula D9 cont茅n o texto abcdef .

= ISTEXT (C3) d谩 FALSE se a c茅lula C3 cont茅n o n煤mero 3 .

Precisamos da s煤a axuda!