Funcións por categoría

Esta sección describe as funcións de LibreOffice Calc. As diversas funcións dividídense en categorías no Asistente de funcións.

Base de datos

As doce funcións da categoría Base de datos axudan a analizar unha base de datos sinxela que ocupa unha área rectangular da folla de cálculo composta de columnas e filas, cos datos organizados como unha fila para cada rexistro.

Data e hora

These spreadsheet functions are used for inserting and editing dates and times.

Finanzas

Esta categoría contén as funcións de finanzas matemáticas de LibreOffice Calc.

Información

Esta categoría contén as Estatísticas funcións.

Lóxicas

This category contains the Logical functions.

Matemáticas

Esta categoría contén o Matemáticas funcións do Calc.

Matriz

Esta categoría contén as funcións de matriz.

Estatísticas

Esta categoría contén as funcións Estatísticas .

Folla de cálculo

Esta sección contén descricións das funcións da Folla de cálculoxunto cun exemplo.

Texto

This section contains descriptions of the Text functions.

Complemento

The following describes and lists some of the available add-in functions.

Precisamos da súa axuda!