Folla dun ficheiro

Insire unha folla procedente dun ficheiro de folla de cálculo distinto.

Para acceder a esta orde...

Escolla Folla - Inserir folla dun ficheiro.


  1. Use a caixa de diálogo Ficheiro - Abrir para atopar a folla de cálculo.

  2. Seleccione a folla que quere inserir na caixa de diálogo Inserir folla.

Precisamos da súa axuda!