Inserir columnas

Insire columnas á dereita ou á esquerda da cela activa. O número de columnas inseridas corresponde co número de columnas seleccionads. Se non se selecciona ningunha columna, insírese unha. As columnas existentes móvense para a dereita.

Columnas antes

Insire unha columna nova antes da cela activa.

Para acceder a esta orde...

Escolla Folla - Inserir columnas - Columnas antes.


Columnas despois

Insire unha columna nova despois da cela activa.

Para acceder a esta orde...

Escolla Folla - Inserir columnas - Columnas despois.


Precisamos da súa axuda!