Inserir filas

Inserir filas por arriba ou por debaixo da cela activa. O n煤mero de filas inseridas corresponde co n煤mero de filas seleccionadas. Se non se selecciona ningunha fila ins铆rese unha. As filas existense m贸vense para abaixo.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Choose Sheet - Insert Rows.

From the tabbed interface:

Choose Home - Row.

Choose Layout - Row.

From toolbars:

Icon Insert Row

Insert Row


Rows Above

Insert a row above the row where the cursor is currently placed.

Rows Below

Insert a row below the row where the cursor is currently placed.

Precisamos da s煤a axuda!