Inserir celas

Abre o Inserir celas de diálogo , na cal pode introducir novas células de acordo coas opcións que se especifica . Pode eliminar celas, seleccionando Editar - Eliminar celas .

Para acceder a esta orde...

Choose Sheet - Insert Cells.

Choose View - Toolbars and select Insert Cells toolbar:

Icona

Inserir celas


Selección

Esta área contén as opcións dispoñibles para inserción de células para formar unha folla. A cantidade e a posición da cela defínese por selección dunha gama de células na folla de antemán.

Mover as celas cara a baixo

<Variable id ="zellenuntentext"> Move o contido do seleccionado variar abaixo cando as células están inseridas. </ variable>

Icona

Inserir celas abaixo

Mover celas para a dereita

Move o contido do intervalo seleccionado cara á dereita cando as células son inseridas.

Icona

Inserir celas á dereita

Liña enteira

Insire unha liña enteira. A posición da liña é determinada pola selección na folla. O número de liñas inseridas dependerá do número de liñas están seleccionadas. Os contidos das liñas orixinais son movidos para abaixo.

Icona

Inserir filas

Columna enteira

<Variable id ="spaltenganzetext"> Insire unha columna enteira. O número de columnas a ser inserido é determinado polo número de columnas seleccionadas. </ variable> O contido das columnas orixinais son desprazadas cara á dereita.

Icona

Inserir columnas

Precisamos da súa axuda!