Inserir celas

Abre o Inserir celas de diálogo , na cal pode introducir novas células de acordo coas opcións que se especifica . Pode eliminar celas, seleccionando Editar - Eliminar celas .

Para acceder a esta orde...

Escolla Folla - Inserir celas.

Escolla Ver - Barras de ferramentas e seleccione a barra de ferramentas Inserir celas:

Icona

Inserir celas


Selección

Esta área contén as opcións dispoñibles para inserción de células para formar unha folla. A cantidade e a posición da cela defínese por selección dunha gama de células na folla de antemán.

Mover as celas cara a baixo

Move o contido do seleccionado variar abaixo cando as células están inseridas.

Icona

Inserir celas abaixo

Mover celas para a dereita

Move o contido do intervalo seleccionado cara á dereita cando as células son inseridas.

Icona

Inserir celas á dereita

Liña enteira

Insire unha liña enteira. A posición da liña é determinada pola selección na folla. O número de liñas inseridas dependerá do número de liñas están seleccionadas. Os contidos das liñas orixinais son movidos para abaixo.

Icona

Inserir filas

Columna enteira

Insire unha columna enteira. O número de columnas a ser inserido é determinado polo número de columnas seleccionadas. O contido das columnas orixinais son desprazadas cara á dereita.

Icona

Inserir columnas

Precisamos da súa axuda!