Ver quebra de páxina

Mostrar as quebras de páxina e imprimir intervalos da folla. Escolla Ver - Normal para desactivar este modo.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ver - Quebra de páxina.


Printing Sheet Details

Defining Number of Pages for Printing

O menú de contexto da creba de visualización de páxina contén funcións para as quebras de páxina de edición, incluíndo as seguintes opcións:

Eliminar quebras de páxina

Borra todas as quebras manuais na folla actual.

Engadir intervalo de impresión

Engade as celas seleccionadas para imprimir pistas.

Precisamos da súa axuda!