Realce de valor

Mostra o contido das celas en cores diferentes, dependendo do tipo.

Para eliminar o realce, desmarque a entrada do menú.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ver - Realce de valores.


Por omisión:

As células de texto son formatados en negro, en fórmulas, células número verde en azul, e as células protexidas son mostrados con fondo gris claro, non importa como a súa exhibición é formatado.

Estas cores poden ser personalizadas en - LibreOffice - Cores da aplicación.

Icona Aviso

Se esta función está activa, as cores que define o documento non aparecerá. Cando desactivar a función, as cores definidas polo usuario aparecen de novo.


Precisamos da súa axuda!