Eliminar celas

Completamente borra seleccionados células, columnas ou liñas. As células baixo ou á dereita das células excluídas vai encher o espazo. Teña en conta que a opción de exclusión seleccionados son almacenados e recarreguen cando o diálogo é próxima chamada.

Para acceder a esta orde...

EscollaFolla - Eliminar celas.


Caixa de diálogo Eliminar celas

Selección

Esta área contén opcións para especificar como follas aparecen tras a exclusión de células.

Subir as celas cara a arriba

Enche o espazo producido polas celas eliminadas coas celas situadas debaixo do espazo.

Mover celas para a esquerda

Enche o espazo resultante coas celas situadas á dereita das celas eliminadas.

Eliminar liña enteira (s)

Despois de seleccionar polo menos unha célula, exclúe a liña enteira da folla.

Eliminar columna enteira (s)

Despois de seleccionar polo menos unha célula, exclúe toda a columna desde a folla.

Precisamos da súa axuda!