Borrando contidos

Especifica o contido a ser excluídos da célula activa ou dun intervalo de celas seleccionado Se varios. follas de cálculo seleccionadas, as follas de cálculo seleccionadas serán afectados.

Para acceder a esta orde...

Escolla Folla - Limpar celas.

Retroceso


Icona Suxestión

Este diálogo tamén é chamado presionando Retroceso tras o cursor de cela foi activado na folla.


Icona Suxestión

Presionando Delete exclúe contido sen chamar á caixa de diálogo ou cambiar formatos.


Icona Suxestión

Use Cortar na barra Estándar para eliminar contidos e formatos sen o diálogo.


Selección

Esta área lista as opcións para eliminar contido.

Eliminar todo

Elimina todo o contido desde o intervalo de celas seleccionado.

Texto

Elimina só o texto. Non afecta a formatos, fórmulas, números nin datas.

Números

Elimina só os números. Os formatos e as fórmulas permanecen inalterados.

Data e hora

Exclúe os valores de data e hora. Formatos, texto, números e fórmulas permanecen inalterados.

Fórmulas

Exclúe fórmulas. Texto, números, formatos, datas e horarios permanecen inalterados.

Comentarios

Borra comentarios engadidos ás células. Todos os outros elementos permanecen inalterados.

Formatos

Exclúe atributos de formato aplicados ás células. Todo o contido célula permanece inalterado.

Obxectos

Elimina obxectos. Todo o contido da cela permanece inalterado.

Precisamos da súa axuda!