Fill Random Numbers

Encha un intervalo de celas con números pseudoaleatorios xerados automaticamente coa función de distribución seleccionada e os seus parámetros.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Random Number


Datos

Intervalo de celas

Define o intervalo de celas para encher con números aleatorios. Se xa ten seleccionado un intervalo, este móstrase aquí.

Xerador de números aleatorios

Distribución

A función de distribución para o xerador de números aleatorios.

Distribucións válido función e os seus parámetros son

Distribución

Parámetros

Uniforme

 • Mínimo O valor mínimo da mostra.

 • Máximo: O valor máximo da mostra.

Enteiro uniforme

 • Mínimo: O valor mínimo da mostra.

 • Máximo: O valor máximo da mostra.

Normal

 • Media: A media da distribución normal.

 • Desvío defecto: A desviación estándar da distribución Normal.

warning

A media eo desvío estándar dos números xerados non pode ser igual á media e desviación estándar inserida no diálogo.


Cauchy

 • Median: a mediana dos datos ou parámetro de localización.

 • Sigma: o parámetro de escala.

warning

A mediana e sigma dos números xerados pode non coincidir os datos inseridos no cadro de diálogo.


Bernoulli

 • Valor p: A probabilidade de éxito.

Binomial

 • Valor p: a probabilidade de éxito de cada ensaio.

 • Número de ensaios: o número de ensaios do experimento.

Khi cadrado

 • Valor nu: un enteiro positivo que especifica o número de graos de liberdade.

Xeométrica

 • Valor p: a probabilidade de éxito de cada ensaio.

Binomial negativo

 • Valor p: a probabilidade de éxito de cada ensaio.

 • Número de ensaios: o número de ensaios do experimento.

Poisson

 • Mean: The mean of the Poisson distribution.


Opcións

Activar semente personalizada

Define como valor inicial do xenerador de números aleatorios un valor semente coñecido.

Semente

Valor definido para iniciar o algoritmo do xerador de números aleatorios. Emprégase para inicializar (sementar) o xerador de números aleatorios para reproducir a mesma secuencia de números pseudoaleatorios. Indique un enteiro positivo (1, 2, ...) para producir unha secuencia específica ou deixe o campo en branco se non precisa desta funcionalidade en particular.

Activar redondeo

Arredonda o número a un número dado de cifras decimais.

Decimais

Número de decimais dos números xerados.

Precisamos da súa axuda!