Fill Left

Enche un intervalo seleccionado de polo menos dúas columnas co contido da cela do extremo dereito.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Left.

From toolbars:

Icon Fill Left

Fill Left


Un intervalo seleccionado ten só unha liña, o contido da cela da dereita cópiase en todas as outras células da gama. Varias liñas son seleccionadas, as células de extrema dereita son copiadas para as células á esquerda.

Precisamos da súa axuda!