Fill Right

Enche un intervalo seleccionado de polo menos dúas columnas co contido da cela do extremo esquerdo.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Right.

From toolbars:

Icon Fill Right

Fill Right


Un intervalo de só unha liña é seleccionada, o contido da cela da esquerda son copiados para todas as outras células seleccionadas. Se ten seleccionado varias liñas, cada unha das células da esquerda é copiado para estas células á dereita.

Precisamos da súa axuda!