Dereita

Enche un intervalo seleccionado de polo menos dúas columnas co contido da cela do extremo esquerdo.

Para acceder a esta orde...

Escolla Folla - Encher celas - Dereita


Un intervalo de só unha liña é seleccionada, o contido da cela da esquerda son copiados para todas as outras células seleccionadas. Se ten seleccionado varias liñas, cada unha das células da esquerda é copiado para estas células á dereita.

Precisamos da súa axuda!