Para baixo

Enche un intervalo seleccionado de polo menos dúas filas co contido da cela superior do intervalo.

Para acceder a esta orde...

Escolla Folla - Encher celas - Abaixo


Un intervalo seleccionado ten só unha columna, o contido da cela superior son copiados para todas as outras. Varias columnas son seleccionados, o contido da cela superior correspondente serán copiados para abaixo.

Precisamos da súa axuda!