Encher

Enche automaticamente as celas con contido.

Para acceder a esta orde...

Escolla Folla - Encher celas


Icona Nota

Os menús contextuais de LibreOffice Calc teñen opcións adicionais para o recheo das celas.


Para baixo

Enche un intervalo seleccionado de polo menos dúas filas co contido da cela superior do intervalo.

Dereita

Enche un intervalo seleccionado de polo menos dúas columnas co contido da cela do extremo esquerdo.

Arriba

Enche un intervalo seleccionado de polo menos dúas filas co contido da cela inferior.

Esquerda

Enche un intervalo seleccionado de polo menos dúas columnas co contido da cela do extremo dereito.

Folla

Specifies the options for transferring sheets or ranges of a certain sheet to the same cells on other selected sheets.

Serie

Automatically generate series with the options in this dialog. Determine direction, increment, time unit and series type.

Encher celas empregando menús de contexto:

Axúdenos, por favor!