Encher

Enche automaticamente as celas con contido.

Para acceder a esta orde...

Escolla Folla - Encher celas


Icona Nota

Os menús contextuais de LibreOffice Calc teñen opcións adicionais para o recheo das celas.


Para baixo

Enche un intervalo seleccionado de polo menos dúas filas co contido da cela superior do intervalo.

Dereita

Enche un intervalo seleccionado de polo menos dúas columnas co contido da cela do extremo esquerdo.

Arriba

Enche un intervalo seleccionado de polo menos dúas filas co contido da cela inferior.

Esquerda

Enche un intervalo seleccionado de polo menos dúas columnas co contido da cela do extremo dereito.

Folla

Indica as opcións para transferir follas ou intervalos dunha folla determinada ás mesmas celas doutras follas seleccionadas.

Serie

Xere series automaticamente coas opcións deste diálogo. Determine a dirección, o incremento, a unidade de tempo e o tipo de serie.

Encher celas empregando menús de contexto:

Precisamos da súa axuda!