Cabeceiras e notas ao pé de páxina

Permite definir e formatar as cabeceiras e os rodapés.

O cadro de diálogo Cabeceiras/Pés de páxina contén as lapelas para definir cabeceiras e pés de páxina. Haberá lapelas separadas para as cabeceiras e rodapés das páxinas esquerda e dereita se non se marcou a opción Mesmo contido esquerda/dereita no cadro de diálogo Estilo de páxina.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Inserir - Cabeceiras e rodapés.


Cabeceira/Nota a rodapé

Define ou formata unha cabeceira ou rodapé para un estilo de páxina.

Restaurar

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Precisamos da súa axuda!