Cabeceiras e notas ao pé de páxina

Permite definir e formatar as cabeceiras e os rodapés.

A caixa de diálogo Cabeceiras/Rodapés contén as lapelas para definir cabeceiras e rodapés. Haberá lapelas separadas para as cabeceiras e rodapés das páxinas da esquerda e da dereita se a opción Mesmo contido esquerda/dereita non estiver marcada na caixa de diálogo Estilo de páxina.

Para acceder a esta orde...

Choose Insert - Headers and Footers.


Headers and Footers

Defines or formats a header or footer for the page style in use.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

Precisamos da súa axuda!