Cabeceiras e notas ao pé de páxina

Permite definir e formatar as cabeceiras e os rodapés.

A caixa de diálogo Cabeceiras/Rodapés contén as lapelas para definir cabeceiras e rodapés. Haberá lapelas separadas para as cabeceiras e rodapés das páxinas da esquerda e da dereita se a opción Mesmo contido esquerda/dereita non estiver marcada na caixa de diálogo Estilo de páxina.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Inserir - Cabeceiras e rodapés.


Cabeceira/Nota a rodapé

Define ou formata unha cabeceira ou rodapé para un estilo de páxina.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

Precisamos da súa axuda!