Navegador

Activa e desactiva o Navegador. O Navegador é unha xanela acoplábel.

Para acceder a esta orde...

Choose View - Navigator.

Na barra de ferramentas Estándar, prema

Icon

Activar / Desactivar navegador


Navegador para a visión xeral de documento

Escolla Ver - Navegador para ver o Navegador.

Columna

Introduza a letra da columna. Prema Intro para recolocar o cursor de cela na columna indicada da mesma liña.

Fila

Introduza un número de fila. Prema Intro para recolocar o cursor da cela na fila indicada da mesma columna.

Intervalo de datos

Indica o intervalo de datos actual indicado pola posición do cursor de celas.

Icona

Intervalo de datos

Inicio

Move a cela para o comezo do intervalo de datas actual, que é posíbel realzar empregando o botón Intervalo de datos.

Icona Inicio

Inicio

Fin

Move a cela para a fin do intervalo de datas actual, que é posíbel realzar empregando o botón Intervalo de datos.

Icona Fin

Fin

Alternar

Alterna a vista do contido. Só se mostran o elemento seleccionado no Navegador e os seus subelementos. Prema na icona de novo para restaurar a vista de todos os elementos.

Icona Alternar

Alternar

Escenarios

Mostra todos os escenarios dispoñíbeis. Prema dúas veces no nome dun escenario para aplicalo. O resultado aparece na folla. Para máis información, escolla Ferramentas - Escenarios.

Icona Escenarios

Escenarios

Se se mostran escenarios no Navegador, premendo co botón dereito do rato nunha entrada de escenario pode acceder ás seguintes ordes:

Eliminar

Elimina o escenario seleccionado.

Propiedades

Abre ca caixa de diálogo Editar escenario, na que pode editar as propiedades do escenario.

Modo arrastrar

Abre un submenú para seleccionar o modo de arrastre. Pode decidir que acción se realiza ao arrastrar e soltar un obxecto desde o Navegador para o documento. Dependendo do modo seleccionado, a icona indica se se crea unha hiperligazón, unha ligazón ou unha copia.

Icona Modo de arrastre

Modo arrastrar

Inserir como hiperligazón

Insire unha hiperligazón ao arrastrar e soltar un obxecto desde o Navegador para un documento. Posteriormente, pódese premer na hiperligazón creada para definir o cursor e a vista do obxecto respectivo.

note

Se insire unha hiperligazón ligada a un documento aberto, garde o documento antes de usala.


Inserir como ligazón

Crea unha ligazón ao arrastrar e soltar un obxecto desde o Navegador para un documento.

Inserir como copia

Xera unha copia ao arrastrar e soltar un obxecto desde o Navegador para o documento.

Obxectos

Mostra todos os obxectos do documento.

Documentos

Mostra os nomes de todos os documentos abertos. Para pasar a outro documento aberto no navegador prema no nome do documento. O estado do documento (activo, inactivo) móstrase entre parénteses a continuación do nome. Pode alternar de documento activo no menú Xanela.

Precisamos da súa axuda!