Imprimir Preview

Preséntase unha visualización da páxina impresa ou pecha a visualización.

Para acceder a esta orde...

Menu File - Print Preview.

Icon Print preview

Previsualización da impresión


Use as iconas na Barra de visualización de impresión para percorrer as páxinas do documento ou para imprimir o documento.

Tamén pode premer as teclas +RePáx e AvPáx para desprazarse polas páxinas.

Icona Nota

Non pode editar o documento mentres está na visualización de impresión.


Precisamos da súa axuda!