Menú Folla

Escolla Folla - Inserir filas - Filas enriba.

Escolla Folla - Inserir filas - Filas debaixo.

Escolla Folla - Inserir columnas - Columnas antes.

Escolla Folla - Inserir columnas - Columnas despois.

Escolla Folla - Inserir quebra de páxina.

Escolla Folla - Inserir quebra de páxina - Quebra de fila.

Escolla Folla - Inserir quebra de páxina - Quebra de columna.

Escolla Folla - Eliminar quebra de páxina.

Escolla Folla - Eliminar quebra de páxina - Quebra de fila.

Escolla Folla - Eliminar quebra de páxina - Quebra de columna.

Escolla Folla - Comentarios de cela - Editar comentario

Escolla Folla - Comentarios de cela - Agochar comentario

Escolla Folla - Comentarios de cela - Mostrar comentario

Escolla Folla - Comentarios de cela - Eliminar comentario

Escolla Folla - Comentarios de cela -Eliminar todos os comentarios

Precisamos da súa axuda!