Menú Inserir

Escolla Folla - Inserir celas.

Escolla Ver - Barras de ferramentas e seleccione a barra de ferramentas Inserir celas:

Icona

Inserir celas

Icona

Inserir celas abaixo

Icona

Inserir celas á dereita

Icona

Inserir filas

Icona

Inserir columnas

Escolla Folla - Inserir folla dun ficheiro.

Escolla Inserir - Funcións.

+ Re Páx

Na barra Fórmula, prema en

Icona

Asistente de funcións

Inserir - Función, categoría Base de datos

Inserir - Función - Categoría Data e hora

Inserir - Función, categoría Finanzas

Inserir - Función, categoría Información

Inserir - Función - Categoría Lóxicas

Inserir - Función, categoría Matemática

Inserir - Función, categoría Matriz

Inserir - Función, categoría Estatística

Inserir - Función, categoría Texto

Inserir - Función, categoría Folla de cálculo

Inserir - Función, categoría Suplemento

Inserir - Función - categoría Suplemento

EscollaInserir - Intervalo ou expresión con nome.

Escolla Folla - Ligazóns externas.

Escolla Folla - Intervalos e expresións con nome - Definir.

+F3

Escolla Folla - Intervalos e expresións con nomes - Inserir.

EscollaFolla - Intervalos e expresións con nome - Crear.

Escolla Folla - Intervalos e expresións con nomes - Etiquetas.

Precisamos da súa axuda!