Menú Ver

Escolla Ver - Cabeceiras de columnas e filas.

Escolla Ver - Realce de valores.

Escolla Ver - Barra de fórmulas ou Ver - Barras de ferramentas - Barra de fórmulas.

Escolla Ver - Quebra de páxina.

Precisamos da súa axuda!