UNO Objects, Functions and Services

Functions, objects and services of Unified Network Objects (UNO).

LibreOffice Global Objects

StarDesktop object

The StarDesktop object represents LibreOffice application. Some routines or user interface objects such as current window can be used via StarDesktop.

Funci贸n GetDefaultContext

Devolve o contexto predefinido da f谩brica de proceso de servizos, se existe. No caso contrario, devolve unha referencia nula.

GetProcessServiceManager Function

Devolve o ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager).

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (Application Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Active document Objects

The following objects can be used from the active document.

BasicLibraries Object

DialogLibraries Object

ThisComponent Object

ThisComponent represents the current document in Basic macros. It addresses the active component whose properties can be read and set, and whose methods can be called. Properties and methods available through ThisComponent depend on the document type.

ThisDatabaseDocument object

ThisDatabaseDocument addresses the active Base document whose properties can be read and set, and whose methods can be called.

ThisDatabaseDocument returns an object of type com.sun.star.sdb.XOfficeDatabaseDocument.

UNO Methods

Use the following methods to manage or query Unified Network Objects (UNO).

Funci贸n CreateUnoDialog

Crea un obxecto Basic Uno que representa un control de caixa de di谩logo durante a execuci贸n de Basic.

CreateUnoListener Function

Crea unha instancia Listener.

Funci贸n CreateUnoService

Instantiates a Uno service with the ProcessServiceManager.

CreateUnoServiceWithArguments Function

Instantiates a UNO service with the ProcessServiceManager, including supplemental optional arguments.

Funci贸n CreateUnoStruct

Creates an instance of a Uno structure type.

Funci贸n CreateUnoValue

Devolve un obxecto que representa un valor de tipo estrito referente ao sistema de tipos Uno.

EqualUnoObjects Function

Returns True if the two specified Basic variables represent the same Uno object instance.

Funci贸n HasUnoInterfaces

Comproba se un obxecto Uno de Basic soporta determinadas interfaces Uno.

Funci贸n IsUnoStruct

Devolve verdadeiro se o obxecto 茅 unha estrutura Uno.

CreateObject Function

Creates a UNO object. On Windows, can also create OLE objects.

Este m茅todo crea instancias do tipo que se pasa como par谩metro.

note

O LibreOffice fornece unha Interface de Programaci贸n de Aplicativos (API) que permite controlar os compo帽entes do LibreOffice con diferentes linguaxes de programaci贸n empregando o Paquete de Desenvolvemento de Software (SDK) do LibreOffice. Para m谩is informaci贸n sobre a API do LibreOffice e o Paquete de Desenvolvemento de Software (SDK), visite http://api.libreoffice.org


Precisamos da s煤a axuda!