LibreOffice Basic Help

LibreOffice provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the LibreOffice components with different programming languages by using the LibreOffice Software Development Kit (SDK). For more information about the LibreOffice API and the Software Development Kit, visit https://api.libreoffice.org

This help section explains the most common functions of LibreOffice Basic. For more in-depth information please refer to the OpenOffice.org BASIC Programming Guide on the Wiki.

Traballar con LibreOffice Basic

Programación co Basic do LibreOffice

Funcións en tempo de execución

Recording a Macro

Creación de caixas de diálogo de Basic

Creación de controis no Editor de caixas de diálogo

Modificación das propiedades dos controis no editor de caixas de diálogo

Opening a Dialog With Basic

Programming Examples for Controls in the Dialog Editor

Basic Programming Examples

Working with VBA Macros

Working with VBA Macros

Exclusive VBA Functions and Statements

Working with Macros in Python

Axuda dos scripts en Python do LibreOffice

Exemplos de programación en Python

LibreOffice internal Basic macro libraries

LibreOffice installs a set of Basic macro libraries that can be accessed from your Basic macros.

A biblioteca Tools Library

A biblioteca Depot

A biblioteca Euro

A biblioteca FormWizard

A biblioteca Gimmicks

A biblioteca Schedule

A biblioteca ScriptBindingLibrary

A biblioteca Template

Axuda sobre a Axuda

As referencias da Axuda sobre a configuración predeterminada do programa nun sistema que está configurado de modo predeterminado. As descricións de cores, accións do rato ou outros elementos poden ser diferentes entre o programa e o sistema.

Precisamos da súa axuda!