LibreOffice Basic Help

O LibreOffice fornece unha Interface de Programación de Aplicativos (API) que permite controlar os compoñentes do LibreOffice con diferentes linguaxes de programación empregando o Paquete de Desenvolvemento de Software (SDK) do LibreOffice. Para máis información sobre a API do LibreOffice e o Paquete de Desenvolvemento de Software (SDK), visite https://api.libreoffice.org

Esta sección de axuda explica as funcións máis frecuentes do Basic do LibreOffice. Para información máis detallada, consulte a Guía de Programación do BASIC de OpenOffice.org no Wiki.

Traballar con LibreOffice Basic

Programación co Basic do LibreOffice

Funcións en tempo de execución

Recording a Macro

Creación de caixas de diálogo de Basic

Creación de controis no Editor de caixas de diálogo

Modificación das propiedades dos controis no editor de caixas de diálogo

Opening a Dialog With Basic

Exemplos de programación dos controles no Editor de caixas de diálogo

Exemplos de programación en Basic

Working with VBA Macros

Working with VBA Macros

Exclusive VBA Functions and Statements

Working with Macros in Python

Axuda dos scripts en Python do LibreOffice

Setting up an Integrated Development Environment (IDE) for Python

Python Scripts Organization and Location

Running Python Interactive Console

Programming with Python Scripts

Exemplos de programación en Python

Invocar macros en Basic desde Python

LibreOffice internal Basic macro libraries

LibreOffice installs a set of Basic macro libraries that can be accessed from your Basic macros.

A biblioteca Tools Library

A biblioteca Depot

A biblioteca Euro

A biblioteca FormWizard

A biblioteca Gimmicks

A biblioteca ImportWizard

A biblioteca Schedule

A biblioteca ScriptBindingLibrary

The ScriptForge Library

A biblioteca Template

A biblioteca WikiEditor

Axuda sobre a Axuda

As referencias da Axuda sobre a configuración predeterminada do programa nun sistema que está configurado de modo predeterminado. As descricións de cores, accións do rato ou outros elementos poden ser diferentes entre o programa e o sistema.

Precisamos da súa axuda!